Menettely : 2019/2514(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000125/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000125/2018 (B8-0003/2019)

Keskustelut :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 20k
21. marraskuuta 2018
O-000125/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000125/2018
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Heidi Hautala, Terry Reintke, Verts/ALE-ryhmän puolesta

 Aihe: Ehdotus direktiiviksi yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Sukupuolten tasa-arvo on Euroopan unionin perusarvoja ja tarkoittaa sitä, että naisilla on oltava samat mahdollisuudet kuin miehillä päästä johtavaan asemaan myös talous- ja rahoitussektorilla. Lisäksi naisten yritysjohdolle aktiivisesti tuottama taloudellinen ja yritystoimintaan liittyvä lisäarvo on yleisesti tiedossa.

Komission vuonna 2012 antamalla naisten johtokuntapaikkoja koskevalla direktiiviehdotuksella pyrittiin puuttumaan eriarvoisuuden ongelmiin vaatimalla naisten vähintään 40 prosentin edustusta yritysten johtokunnissa. Parlamentti hyväksyi kantansa vuonna 2013, kun se kannatti komission aloitetta, mutta neuvostossa direktiivin käsittely ei ole edennyt.

Joissakin jäsenvaltioissa annettu kiintiöitä koskeva lainsäädäntö on osoittautunut onnistuneeksi. Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) keräämät tiedot osoittavat kuitenkin, että vuonna 2017 naisia oli vain neljäsosa kaikista EU:ssa rekisteröityjen suurimpien pörssiyhtiöiden johtokuntien jäsenistä. Jäsenvaltioiden välillä oli suuria eroja, naisten osuus vaihteli 7,4 prosentista 43:een. Tämä osoittaa selvästi, että unionin direktiivi on edelleen tarpeellinen ja tärkeä.

Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä, jotta direktiivin käsittely voi edetä? Kuinka jäsenvaltiot varmistavat, että EU:ssa saadaan lopulta aikaan tasapuoliset toimintaedellytykset? Miten ne aikovat selkiyttää monikansallisten yritysten tilannetta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö