Parlamentarno pitanje - O-000125/2018Parlamentarno pitanje
O-000125/2018

Prijedlog direktive o ravnoteži spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava

Pitanje za usmeni odgovor O-000125/2018
upućena Vijeću
članak 128
Heidi Hautala, Terry Reintke, u ime Kluba Verts/ALE

Postupak : 2019/2514(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000125/2018
Podneseni tekstovi :
O-000125/2018 (B8-0003/2019)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Rodna ravnopravnost jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije i podrazumijeva da žene moraju imati jednake mogućnosti kao i muškarci u pogledu zauzimanja vodećih položaja, među ostalim i u gospodarskom i financijskom sektoru. Osim toga, dobro je poznata dodana gospodarska i poslovna vrijednost koju žene aktivno donose vodstvu u trgovačkim društvima.

Prijedlogom direktive o ženama u upravnim odborima koji je Komisija objavila 2012. nastojalo se riješiti pitanje nejednakosti tako što se zahtijevala zastupljenost žena od najmanje 40 % u upravnim odborima trgovačkih društava. Iako je Parlament svoje stajalište u kojemu je podržao inicijativu Komisije usvojio još 2013. direktiva je i dalje blokirana u Vijeću.

Uvođenje zakonodavstva o kvotama u nekim državama članicama pokazalo se uspješnim. Međutim, podaci koje je prikupio Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) pokazuju da su žene 2017. činile samo četvrtinu svih članova upravnih odbora u najvećim trgovačkim društvima EU-a uvrštenima na burzu, uz velike razlike među državama članicama, u kojima je zastupljenost žena iznosila između 7,4 % i 43 %. To jasno pokazuje da je europska direktiva i dalje potrebna i važna.

Koje će konkretne korake Vijeće poduzeti kako bi deblokiralo tu direktivu? Na koji način države članice rade na tome da se konačno ostvare jednaki uvjeti za sve u EU-u? Što poduzimaju kako bi se osigurala jasnoća za transnacionalna trgovačka društva?

Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti