Întrebare parlamentară - O-000125/2018Întrebare parlamentară
O-000125/2018

  Propunerea de directivă privind echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000125/2018
  adresată Consiliului
  Articolul 128 din Regulamentul de procedură
  Heidi Hautala, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE

  Procedură : 2019/2514(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000125/2018
  Texte depuse :
  O-000125/2018 (B8-0003/2019)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  Egalitatea de gen este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și înseamnă că femeile trebuie să beneficieze de aceleași oportunități ca și bărbații pentru a ocupa poziții de conducere, inclusiv în sectorul economic și financiar. În plus, valoarea adăugată economică și antreprenorială pe care femeile o aduc în mod activ când se află la conducerea întreprinderilor este bine recunoscută.

  Propunerea din 2012 a Comisiei referitoare la o directivă privind femeile în consiliile de administrație a urmărit să atenueze inegalitățile, impunând o reprezentare de minimum 40 % a femeilor în consiliile de administrație ale întreprinderilor. Deși Parlamentul și-a adoptat poziția în 2013, sprijinind inițiativa Comisiei, directiva este încă blocată în Consiliu.

  Introducerea legislației privind cotele în unele state membre s-a dovedit un succes. Cu toate acestea, datele culese de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) arată că, în 2017, femeile reprezentau doar un sfert din totalul membrilor consiliilor de administrație ale celor mai mari societăți cotate la bursă înregistrate în UE, existând discrepanțe mari între statele membre, prezența femeilor variind între 7,4 % și 43 %. Acest lucru arată în mod clar că este în continuare nevoie de o directivă europeană în acest sens, aceasta rămânând la fel de relevantă.

  Ce măsuri specifice va lua Consiliul pentru a debloca această directivă? Cum se asigură statele membre că există în sfârșit condiții de concurență echitabile în UE? Ce fac pentru a asigura claritate pentru întreprinderile transnaționale?

  Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate