Parlamenti kérdések
PDF 195kWORD 19k
2018. november 26.
O-000129/2018
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000129/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes, Pascal Arimont

 Tárgy: Az endokrin károsító anyagokkal kapcsolatos sürgős intézkedések Bizottság általi elmulasztása

2018. november 7-én a Bizottság közleményt tett közzé „Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret felé” címmel az 1999-es stratégia frissítése céljából. Ennek válaszul kellene szolgálnia a hetedik környezetvédelmi cselekvési programban az endokrin károsító anyagoknak való kitettség 2015-ig történő minimalizálására vállalt kötelezettségre, valamint a Tanács 2016. decemberi következtetéseire, amelyben a Bizottságot felszólították, hogy végre tegyen lépéseket a káros vegyi anyagokkal, többek között az endokrin károsító anyagokkal kapcsolatban, a 11 oldalas dokumentum azonban nem foglalkozik annak sürgető szükségességével, hogy az uniós polgárokat – különösen a legkiszolgáltatottabb csoportokat, például a gyermekeket – védelmezzék az endokrin károsító anyagoknak való nagyfokú kitettséggel szemben.

Mostanra több tagállam elfogadta az endokrin károsító anyagokkal kapcsolatos saját nemzeti stratégiáját.

A bizottsági közlemény nem javasol konkrét óvintézkedéseket a megállapított sürgető egészségügyi problémák kezelésére, és nem szünteti meg a már elvégzett felülvizsgálatok során feltárt joghézagokat, ehelyett újabb célravezetőségi vizsgálatot javasol.

Mikor fog a Bizottság bemutatni egy olyan cselekvési tervet, amely a gyakorlatban is megvalósítaná a közleményben nagy vonalakban vázolt javaslatokat, véget vetve ezzel a tényleges intézkedések halogatásának?

Hogyan tervezik elkerülni, hogy a célravezetőségi vizsgálat az intézkedés további késedelmét okozza, tekintve, hogy a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata már megtörtént?

Milyen konkrét intézkedéseket terveznek a legkiszolgáltatottabb csoportok védelme céljából?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. november 29.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat