Parlamendi esitatud küsimus - O-000132/2018Parlamendi esitatud küsimus
O-000132/2018

Intersooliste inimeste õigused

Suuliselt vastatav küsimus O-000132/2018
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Claude Moraes
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

Menetlus : 2018/2878(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000132/2018
Esitatud tekstid :
O-000132/2018 (B8-0007/2019)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Liidus esineb palju intersooliste inimeste vastaseid vägivalla- ja diskrimineerimisjuhtumeid ning enamasti jäävad need inimõiguste rikkumised üldsusele ja poliitikakujundajatele märkamatuks. Intersoolised inimesed sünnivad füüsiliste sootunnustega, mis ei vasta naise või mehe keha praegustele meditsiinilistele või sotsiaalsetele normidele, kuid paljude liikmesriikide seadustes on nõutav lapse sünni registreerimisel ja sünnitunnistuse väljastamisel tema soo määratlemine mehe või naisena. Sageli opereeritakse ja ravitakse intersoolisi lapsi ilma nende eelneva isikliku, täieliku ja teadva nõusolekuta, millel võivad olla elukestvad tagajärjed, sealhulgas psühholoogiline trauma ja füüsiline vaegus.

1.  Kuidas kavatseb nõukogu tegelda intersooliste inimeste inimõiguste rikkumisega ja tagada, et nende seisundit ei peetaks patoloogiaks?

2.  Kuidas kavatseb nõukogu tagada, et imiku- ja lapseeas ei opereeritaks ega ravitaks kedagi tarbetult, ning toetada paindliku sündide registreerimise korra vastuvõtmist?

3.  Milliseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et edendada heade tavade vahetamist ja selliste õigusaktide vastuvõtmist, mis kaitsevad piisavalt intersooliste inimeste ja intersooliste, sealhulgas intersooliste puuetega laste põhiõigusi ning tagavad täieliku kaitse sootunnuste alusel diskrimineerimise eest?

Esitatud: 28.11.2018

Edastatud: 29.11.2018

Vastuse tähtaeg: 20.12.2018

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika