Parlamentarno pitanje - O-000132/2018Parlamentarno pitanje
O-000132/2018

Prava interseksualnih osoba

Pitanje za usmeni odgovor O-000132/2018
upućena Vijeću
članak 128
Claude Moraes
u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Postupak : 2018/2878(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000132/2018
Podneseni tekstovi :
O-000132/2018 (B8-0007/2019)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Interseksualne osobe u Europskoj uniji često su izložene nasilju i diskriminaciji i ta su kršenja ljudskih prava i dalje u velikoj mjeri nepoznata javnosti i donositeljima politika. Iako su interseksualne osobe rođene s tjelesnim spolnim obilježjima koja ne odgovaraju aktualnim medicinskim ili društvenim normama za žensko ili muško tijelo, u skladu sa zakonima mnogih država članica rođenje djeteta mora se prijaviti i novorođenče upisati u matičnu knjigu rođenih kao muško ili žensko. Često se interseksualna djeca podvrgavaju operacijama ili medicinskim tretmanima bez njihova prethodnog, osobnog, potpunog i informiranog pristanka, što može imati doživotne posljedice, uključujući psihološke traume i fizička oštećenja.

1.  Kako Vijeće namjerava riješiti kršenja ljudskih prava interseksualnih osoba i osigurati njihovu depatologizaciju?

2.  Kako namjerava osigurati da nitko ne bude podvrgnut nepotrebnim medicinskim tretmanima ili operacijama u dojenačkog dobi ili tijekom djetinjstva te poduprijeti donošenje fleksibilnih postupaka upisa u matičnu knjigu rođenih?

3.  Koje će korake poduzeti kako bi se poboljšala razmjena dobrih praksi i promicalo donošenje zakonodavstva kojim se na odgovarajući način štite temeljna prava interseksualnih odraslih osoba i interseksualne djece, uključujući interseksualnu djecu s invaliditetom, i jamči potpuna zaštita od diskriminacije na temelju spolnih obilježja?

Podneseno: 28.11.2018

Proslijeđeno: 29.11.2018

Rok za odgovor: 20.12.2018

Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti