Parlamentní otázka - O-000133/2018Parlamentní otázka
O-000133/2018

Práva intersexuálních osob

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000133/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Claude Moraes
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Postup : 2018/2878(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000133/2018
Předložené texty :
O-000133/2018 (B8-0008/2019)
Hlasování :
Přijaté texty :

Intersexuální osoby jsou v Evropské unii vystavovány četným případům násilí a diskriminace a toto porušování lidských práv zůstává široké veřejnosti a tvůrcům politik do velké míry neznámé. Přestože se intersexuální jedinci rodí s fyzickými pohlavními znaky, které neodpovídají současným lékařským nebo společenským normám pro ženská nebo mužská těla, právní předpisy v mnoha členských státech vyžadují, aby bylo po narození dítěte jeho pohlaví certifikováno a zapsáno jako mužské, nebo ženské. Intersexuální děti často bez svého předchozího, osobního, plného a informovaného souhlasu podstupují chirurgické úkony a léčbu, jež pro ně mohou mít celoživotní následky, včetně psychického traumatu a tělesného postižení.

1. Jako hodlá Komise řešit případy porušování lidských práv intersexuálních osob a zajistit jejich depatologizaci? Předloží návrh právních předpisů, které by se těmito otázkami zabývaly?

2. Jak hodlá zajistit, aby nikdo nebyl v kojeneckém věku či dětství podrobován chirurgickým úkonům nebo léčbě, jež nejsou nezbytné, a podpořit zavedení flexibilních postupů zápisů narození?

3. Jaká přijme opatření, aby posílila výměnu osvědčených postupů a podpořila přijetí právních předpisů, jež budou odpovídajícím způsobem chránit základní práva intersexuálních osob a intersexuálních dětí – včetně intersexuálních dětí se zdravotním postižením – a zaručí plnou ochranu před diskriminací na základě pohlavních znaků?

Předložení: 28.11.2018

Postoupení: 30.11.2018

Platné do: 7.12.2018

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí