Ceist pharlaiminteach - O-000133/2018Ceist pharlaiminteach
O-000133/2018

Cearta daoine idirghnéasacha

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000133/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Claude Moraes
thar ceann An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Nós Imeachta : 2018/2878(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000133/2018
Téacsanna arna gcur síos :
O-000133/2018 (B8-0008/2019)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

Tá daoine idirghnéasacha gan cosaint ar chásanna iomadúla d’fhoréigean agus d’idirdhealú san Aontas Eorpach agus níl an pobal i gcoitinne ná lucht déanta beartas ar an eolas, den chuid is mó, faoi na sáruithe sin ar chearta an duine. Nuair a bheirtear daoine le saintréithe fisiceacha gnéis nach gcomhfhreagraíonn do na noirm leighis ná shóisialta le haghaidh coirp bhaineanna nó fhireanna, éilíonn mórán Ballstát go ndéantar breitheanna a dheimhniú agus a chlárú mar bhreitheanna fireanna nó baineanna. Is minic a dhéantar máinliacht agus cóireálacha leighis ar leanaí idirghnéasacha gan a dtoiliú pearsanta, iomlán agus feasach roimh ré. Is féidir leis sin iarmhairtí fadtéarmacha a bheith acu, lena n-áirítear tráma síceolaíoch agus laguithe fisiceacha.

1. Conas atá sé i gceist ag an gCoimisiún dul i ngleic leis na sáruithe ar chearta an duine i gcás daoine idirghnéasacha, agus a ndíphaiteolú a áirithiú? An gcuirfidh sé reachtaíocht ar aghaidh chun dul i ngleic leis na saincheisteanna sin?

2. Conas atá sé i gceist aige a áirithiú nach ndéantar aon chóireáil mhíochaine ná mháinliachta nach gá le linn naíonachta nó óige agus tacú le nósanna imeachta solúbtha clárúcháin bhreithe a ghlacadh?

3. Cad iad na céimeanna a dhéanfaidh sé chun malartú dea-chleachtas a fheabhsú agus reachtaíocht a ghlacadh a chosnaíonn go leormhaith cearta bunúsacha daoine idirghnéasacha agus leanaí idirghnéasacha – lena n-áirítear leanaí idirghnéasacha faoi mhíchumas – agus cosaint iomlán ar idirdhealú ar bhonn saintréithe gnéis a ráthú?

Curtha síos: 28.11.2018

Curtha ar aghaidh: 30.11.2018

Spriocam le haghaidh freagra: 7.12.2018

An nuashonrú is déanaí: 29 Samhain 2018
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais