Parlementaire vraag - O-000133/2018Parlementaire vraag
O-000133/2018

De rechten van interseksuele personen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000133/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Claude Moraes
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Procedure : 2018/2878(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000133/2018
Ingediende teksten :
O-000133/2018 (B8-0008/2019)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Interseksuele personen worden blootgesteld aan talloze vormen van geweld en discriminatie in de Europese Unie en het grote publiek en beleidsmakers hebben meestal geen weet van deze schendingen van de mensenrechten. Hoewel interseksuele personen worden geboren met fysieke geslachtskenmerken die niet overeenstemmen met de huidige medische of sociale normen voor vrouwelijke of mannelijke lichamen, bestaat er in veel lidstaten de wettelijke verplichting om een akte op te maken van de geboorte en het kind als man of vrouw te registreren. Interseksuele kinderen worden vaak geopereerd of medisch behandeld zonder dat zij hiertoe vooraf hun persoonlijke, volledige en geïnformeerde toestemming hebben gegeven, wat levenslange gevolgen kan hebben, waaronder psychologische trauma's en fysieke beperkingen.

1. Hoe is de Commissie voornemens de schending van de mensenrechten van interseksuele personen aan te pakken en ervoor te zorgen dat interseksualiteit niet meer als ziekte wordt beschouwd? Zal zij wetgeving voorstellen om deze kwesties aan te pakken?

2. Hoe is de Commissie voornemens te waarborgen dat kinderen niet worden blootgesteld aan onnodige medische behandelingen of operaties, en hoe is de Commissie voornemens de vaststelling van flexibele procedures bij geboorteregistratie te ondersteunen?

3. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om de uitwisseling van goede praktijken te verbeteren en de vaststelling van wetgeving te bevorderen waardoor de grondrechten van interseksuele personen en interseksuele kinderen, met inbegrip van interseksuele kinderen met een beperking, afdoende worden beschermd en volledige bescherming tegen discriminatie op grond van geslachtskenmerken wordt gewaarborgd?

Ingediend: 28.11.2018

Doorgezonden: 30.11.2018

Uiterste datum beantwoording: 7.12.2018

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid