Parlamentarno vprašanje - O-000133/2018Parlamentarno vprašanje
O-000133/2018

Pravice interseksualnih oseb

Vprašanje za ustni odgovor O-000133/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Claude Moraes
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Postopek : 2018/2878(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000133/2018
Predložena besedila :
O-000133/2018 (B8-0008/2019)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Interseksualne osebe v Evropski uniji so pogosto izpostavljene nasilju in diskriminaciji, splošna javnost in oblikovalci politike pa v glavnem niso seznanjeni s temi kršitvami človekovih pravic; Čeprav se interseksualne osebe rodijo s telesnimi spolnimi značilnostmi, ki ne ustrezajo sodobnim medicinskim ali družbenim normam za žensko ali moško telo, številne države članice pravno zahtevajo, da se ob rojstvu registrira moški ali ženski spol. Na interseksualnih otrocih se pogosto izvajajo kirurški in zdravstveni posegi brez njihove predhodne, osebne in popolne in zavestne privolitve, kar ima lahko vseživljenjske posledice, vključno s psihološko travmo in telesnimi okvarami.

1. Kako namerava Komisija obravnavati kršitve človekovih pravic interseksualnih oseb in zagotoviti njihovo depatologizacijo? Ali bo predlagala zakonodajo za obravnavo teh vprašanj?

2. Kako namerava zagotoviti, da nihče ne bo podvržen nepotrebnim zdravstvenim ali kirurškim posegom v otroštvu in kako bo podprla sprejetje prožnih postopkov za registracijo rojstev?

3. Katere ukrepe bo sprejela, da bi okrepila izmenjavo dobre prakse in spodbudila sprejetje zakonodaje, ki bo ustrezno ščitila temeljne pravice interseksualnih oseb in interseksualnih otrok, vključno z invalidnimi interseksualnimi otroki, ter zagotovila polno zaščito pred diskriminacijo na podlagi spolnih značilnosti?

Vloženo: 28.11.2018

Posredovano: 30.11.2018

Rok za odgovor: 7.12.2018

Zadnja posodobitev: 29. november 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov