Парламентарен въпрос - O-000134/2018Парламентарен въпрос
O-000134/2018

Политически предизвикателства и стратегии срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените

Въпрос с искане за устен отговор O-000134/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Daniela Aiuto
от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

Процедура : 2018/2782(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000134/2018
Внесени текстове :
O-000134/2018 (B8-0006/2019)
Гласувания :
Приети текстове :

Един на всеки трима европейци развива раково заболяване през живота си и държавите членки не правят достатъчно, за да се борят с това. Някои видове ракови заболявания, например ракът на гърдата, ракът на матката и ракът на маточната шийка, се наблюдават предимно сред жените или са характерни изключително за жените. Освен това ракът на гърдата е най-често срещаният вид рак с фатален изход при жените не само в ЕС, но и в целия свят. Данните показват, че ако жените са диагностицирани на ранен етап с рак на гърдата и получават своевременно лечение, процентът на оцеляване може да достигне около 80%. Това показва значението на извършването на основан на населението скрининг с гарантирано качество. Ако обаче жените успяват да победят рака, често борбата не е приключила, тъй като са изправени пред сериозни и обикновено подценявани психологически проблеми – особено ако са били подложени на хистеректомия или мастектомия. Жените и членовете на техните семейства следва да получат специална подкрепа под формата на консултации.

Въпреки че са широко разпространени, тези видове ракови заболявания при жените не получават вниманието, което заслужават, от страна на обществеността и политиците. За жените и техните семейства е много трудно да получат цялостно лечение, което да отговаря на всичките им нужди. От жизненоважно значение е жените да се ползват с лесен достъп до програми за скрининг, с финансово достъпно и равнопоставено отношение и подкрепа, с адаптирана към конкретните им ситуации помощ и с информация за свързаните с начина на живот фактори, които могат да спомогнат за предотвратяване на рака.

Внесен: 28.11.2018

Предаден: 30.11.2018

Краен срок за отговор: 7.12.2018

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност