Parlamentní otázka - O-000134/2018Parlamentní otázka
O-000134/2018

Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000134/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Daniela Aiuto
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Postup : 2018/2782(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000134/2018
Předložené texty :
O-000134/2018 (B8-0006/2019)
Hlasování :
Přijaté texty :

Každý třetí Evropan onemocní během svého života rakovinou a členské státy proti tomu nepřijímají dostatečná opatření. Některé druhy nádorových onemocnění, jako je rakovina prsu, dělohy a děložního čípku, převažují u žen nebo se vyskytují pouze u nich. Rakovina prsu je navíc nádorovým onemocněním, na které umírá nejvíce žen v EU, ale i na celém světě. Z údajů vyplývá, že pokud je rakovina prsu u žen diagnostikována v raném stádiu a pokud ženy podstoupí včas léčbu, přežívá přibližně 80% pacientek. To dokazuje, jak důležitý je kvalitní plošný screening. Pro ženy, které rakovinu úspěšně porazí, však boj často nekončí. Trpí totiž vážnými a obvykle podceňovanými psychickými problémy, zejména pokud prodělaly hysterektomii nebo mastektomii. Ženám a jejich rodinným příslušníkům by měla být poskytována individuální pomoc formou poradenství.

Navzdory tomu, že tyto druhy nádorových onemocnění jsou rozšířené, nevěnuje jim veřejnost ani tvůrci politik pozornost, kterou si zasluhují. Ženy a jejich rodiny jen obtížně shánějí holistickou léčbu, která by uspokojila všechny jejich potřeby. Je velmi důležité, aby ženy měly snadný přístup ke screeningovým programům, k cenově dostupné a stejné léčbě, podpoře, pomoci odpovídající jejich konkrétním potřebám a k informacím o faktorech životního stylu, které mohou pomoci předcházet rakovině.

Předložení: 28.11.2018

Postoupení: 30.11.2018

Platné do: 7.12.2018

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí