Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000134/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000134/2018

politiske udfordringer og strategier til bekæmpelse af kræft hos kvinder og dermed forbundne sygdomme

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000134/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Daniela Aiuto
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Procedure : 2018/2782(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000134/2018
Indgivne tekster :
O-000134/2018 (B8-0006/2019)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

En ud af tre europæere udvikler kræft i løbet af deres liv, og medlemsstaterne gør ikke nok for at bekæmpe den. Visse former for kræft, såsom brystkræft, livmoder- og livmoderhalskræft, findes hovedsagelig blandt eller udelukkende hos kvinder. Desuden er brystkræft den mest almindelige kræftform for kvinder, ikke kun i EU, men i hele verden. Data viser, at hvis kvinder diagnosticeres tidligt med brystkræft og får rettidig behandling, kan overlevelsesraten nå op på ca. 80%. Dette viser betydningen af kvalitetssikret, befolkningsbaseret screening. Lykkes det imidlertid kvinder at bekæmpe kræft, er kampen ofte ikke overstået, da de står over for alvorlige og normalt undervurderede psykologiske problemer - navnlig hvis de har været genstand for hysterektomi eller mastektomi. Kvinder og deres familiemedlemmer bør modtage skræddersyet støtte i form af rådgivning.

Selv om disse kræftformer er udbredt, får de ikke den opmærksomhed, de fortjener fra offentligheden og de politiske beslutningstagere. Det er meget vanskeligt for kvinder og deres familier at få en holistisk behandling, der opfylder alle deres behov. Det er af afgørende betydning, at kvinder har let adgang til screeningprogrammer, økonomisk overkommelig og lige behandling og støtte, hjælp til deres specifikke situationer og information om livsstilsfaktorer, der kan bidrage til at forebygge kræft.

1.  Vil Kommissionen og medlemsstaterne overveje at udarbejde en strategi på EU-plan for at sikre, at sundhedssektoren dækker alle aspekter af kræft, der påvirker kvinder? Strategien bør være baseret på en omfattende indsamling og analyse af kræfthændelser/data, der er opdelt efter køn, og bør omfatte adgang til præcis information, forebyggelse, kvalitetsscreening, diagnosticering, overvågning, adgang til behandling og støtte efter helbredelse.

2.  Har Kommissionen planer om at udarbejde standarder for kræftscreeningsprogrammer, der gælder for alle medlemsstater, ud over at støtte og investere mere i forskningsprogrammer og i medlemsstaternes sundhedsinfrastrukturer, hvor screeningprogrammerne ikke er lige så udviklede?

3.  Vil Kommissionen og medlemsstaterne planlægge en oplysningskampagne om kræftforebyggelse, som indeholder oplysninger om, hvordan man har en sund livsstil, og om deltagelse i nationale befolkningsbaserede, kvalitetssikrede kræftscreeningsprogrammer for bryst- og livmoderhalskræft?

Indgivet: 28.11.2018

Videresendt: 30.11.2018

Besvarelsesfrist: 7.12.2018

Seneste opdatering: 4. december 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik