Parlamentin kysymys - O-000134/2018Parlamentin kysymys
O-000134/2018

Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa

Suullisesti vastattava kysymys O-000134/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Daniela Aiuto
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Menettely : 2018/2782(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000134/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000134/2018 (B8-0006/2019)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Joka kolmas eurooppalainen sairastuu syöpään elinaikanaan, eivätkä jäsenvaltiot ole ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin sen torjumiseksi. Tiettyjä syöpiä, kuten rintasyöpää, kohdunrungon syöpää ja kohdunkaulan syöpää, esiintyy pääasiassa tai ainoastaan naisilla. Lisäksi rintasyöpä on yleisin kuolemaan johtava syöpä naisilla sekä EU:ssa että kaikkialla maailmassa. Tiedot osoittavat, että jos naisten rintasyövät havaitaan varhaisessa vaiheessa ja he saavat oikea-aikaista hoitoa, eloonjäämisaste voi nousta noin 80 prosenttiin. Tämä kertoo laadukkaiden väestöpohjaisten seulontaohjelmien merkityksestä. Vaikka naiset paranisivatkin syövästä, taistelu ei aina ole ohi, sillä he voivat kärsiä vakavista ja usein vähätellyistä psykologisista ongelmista erityisesti, jos heille tehtiin kohdun- tai rinnanpoisto. Naisten ja heidän perheenjäsentensä olisi saatava neuvonnan muodossa annettavaa yksilöityä tukea.

Vaikka naisten syövät ovat yleisiä, ne eivät saa ansaitsemaansa huomiota suurelta yleisöltä ja poliittisilta päättäjiltä. Naisten ja heidän perheidensä on todella vaikeaa saada kokonaisvaltaista hoitoa, jolla vastataan kaikkiin heidän tarpeisiinsa. On erittäin tärkeää, että naisten saatavilla on helposti seulontaohjelmia, kohtuuhintaista ja tasavertaista hoitoa ja tukea, heidän henkilökohtaisiin tilanteisiinsa räätälöityä apua sekä tietoa elintapoihin liittyvistä tekijöistä, jotka voivat auttaa syövän ehkäisemisessä.

1.  Harkitsevatko komissio ja jäsenvaltiot EU:n tason strategian laatimista sen varmistamiseksi, että terveysalalla otetaan huomioon kaikki syöpään liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat naisiin? Tämän strategian olisi perustuttava syöpätapauksia/eloonjäämistä koskevien sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen kattavaan keruuseen ja analysointiin, ja siihen olisi sisällyttävä täsmällisen tiedon saatavuus, ennaltaehkäisy, laadukas seulonta, diagnosointi, seuranta, hoitoonpääsy ja tuki paranemisen jälkeen.

2.  Aikooko komissio laatia syöpäseulontaohjelmia koskevia standardeja, joita sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, sekä tukea tutkimusohjelmia ja terveydenhuollon infrastruktuureja jäsenvaltioissa, joissa seulontaohjelmat eivät ole yhtä kehittyneitä, ja lisätä niihin kohdistuvia investointeja?

3.  Aikovatko komissio ja jäsenvaltiot suunnitella syövän ehkäisyä koskevan tiedotuskampanjan, johon sisältyy tietoa terveellisistä elintavoista ja osallistumisesta laadukkaisiin kansallisiin rintasyövän ja kohdunkaulan syövän väestöseulontaohjelmiin?

Jätetty: 28.11.2018

Välitetty: 30.11.2018

Määräaika: 7.12.2018

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö