Ceist pharlaiminteach - O-000134/2018Ceist pharlaiminteach
O-000134/2018

  Dúshláin maidir le beartais agus straitéisí i gcoinne ailsí na mban agus comhghalrachtaí gaolmhara

  Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000134/2018
  ar an gCoimisiún
  Rule 128
  Daniela Aiuto
  thar ceann An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne

  Nós Imeachta : 2018/2782(RSP)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  O-000134/2018
  Téacsanna arna gcur síos :
  O-000134/2018 (B8-0006/2019)
  Vótaí :
  Téacsanna arna nglacadh :

  Tiocfaidh ailse ar dhuine as gach triúir Eorpach le linn a saoil nó a shaoil agus níl go leor á dhéanamh ag na Ballstáit chun í a chomhrac. Tá cineálacha áirithe ailse ann, amhail ailse chíche, ailse útarais agus ailse cheirbheacs, a théann i gcion ar mhná amháin nó ar mhná den chuid is mó. Anuas air sin, is í an ailse chíche an ailse is mó a bhfaigheann mná bás mar thoradh uirthi, ní hamháin in AE, ach ar fud na cruinne. Taispeántar sna sonraí gur féidirráta marthanais na mban a bhfuil ailse chíche orthu a bheith suas le timpeall ar 80 % má dhéantar ailse chíche a dhiagnóisiú agus má chuirtear cóireáil orthu go luath. Taispeánann sé sin an tábhacht a bhaineann le scagthástáil an phobail atá ar cháilíocht dearbhaithe. Mar sin féin, fiú má éiríonn le mná an lámh in uachtar a fháil ar an ailse, is minic nach mbíonn an troid thart toisc go gcaithfidh siad dul i ngleic le fadhbanna tromchúiseacha síceolaíocha, go háirithe má rinneadh hysterectomia nó maisteachtóime orthu, fadhbanna nach dtugtar a gceart dóibh de ghnáth. Ba cheart tacaíocht shaincheaptha a thabhairt do mhá agus dá dteaghlaigh trí chomhairleoireacht a thabhairt dóibh..

  Cé go bhfuil siad forleathan, ní thugann an pobal ná an lucht déanta beartais an aird is gá ar na cineálacha ailsesin atá coitianta i measc ban. Tá sé an-deacair cóireáil iomlánaíoch a fháil a chomhlíonfadh riachtanais uile na mban agus a dteaghlach. Tá sé fíorthábhachtach go mbeadh rochtain éasca ag mná ar chláir scagthástála agus go mbeadh rochtain inachmhainne agus comhionann acu ar chóireáil, tacaíocht agus cabhair atá curtha in oiriúint do chás agus riachtanas áirithe gach mná agus rochtain ar fhaisnéis maidir le tosca stíle maireachtála a d’fhéadfadh a bheith ina gcabhair chun ailse a chosc.

  Curtha síos: 28.11.2018

  Curtha ar aghaidh: 30.11.2018

  Spriocam le haghaidh freagra: 7.12.2018

  An nuashonrú is déanaí: 4 Nollaig 2018
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais