Parlementaire vraag - O-000134/2018Parlementaire vraag
O-000134/2018

Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000134/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Daniela Aiuto
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Procedure : 2018/2782(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000134/2018
Ingediende teksten :
O-000134/2018 (B8-0006/2019)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Eén op de drie Europeanen ontwikkelt gedurende zijn of haar leven kanker en de lidstaten doen niet genoeg om deze ziekte te bestrijden. Bepaalde vormen van kanker, zoals borst-, baarmoeder- en baarmoederhalskanker komen vooral of uitsluitend bij vrouwen voor. Bovendien is borstkanker de meest voorkomende dodelijke kanker voor vrouwen, niet alleen in de EU, maar in de hele wereld. Uit gegevens blijkt dat als borstkanker bij vrouwen in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd en zij tijdig worden behandeld, het overlevingspercentage tot ongeveer 80% kan stijgen. Dit toont aan hoe belangrijk kwaliteitsgeborgde screeningsprogramma's op bevolkingsniveau zijn. Als vrouwen kanker overleven is de worsteling echter nog niet voorbij, omdat zij te maken krijgen met ernstige en gewoonlijk onderschatte psychologische problemen, vooral als zij een hysterectomie of mastectomie hebben ondergaan. Vrouwen en hun gezinsleden moeten steun op maat ontvangen in de vorm van counseling.

Hoewel deze soorten vrouwspecifieke kanker veel voorkomen, krijgen ze van het publiek en de beleidsmakers niet de aandacht die ze verdienen. Het is voor vrouwen en hun gezinnen zeer moeilijk om holistische behandeling te krijgen die aan al hun behoeften voldoet. Het is van levensbelang dat vrouwen gemakkelijke toegang genieten tot screeningprogramma's, betaalbare en gelijke behandeling en ondersteuning, hulp die is toegespitst op hun specifieke situatie en informatie over de leefstijlfactoren die kunnen helpen om kanker te voorkomen.

Ingediend: 28.11.2018

Doorgezonden: 30.11.2018

Uiterste datum beantwoording: 7.12.2018

Laatst bijgewerkt op: 4 december 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid