Pytanie poselskie - O-000134/2018Pytanie poselskie
O-000134/2018

  Wyzwania i strategie polityczne w walce z rakiem u kobiet i powiązanymi współwystępującymi schorzeniami

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000134/2018
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Daniela Aiuto
  Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

  Procedura : 2018/2782(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000134/2018
  Teksty złożone :
  O-000134/2018 (B8-0006/2019)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Jeden na trzech Europejczyków pada ofiarą nowotworu, a państwa członkowskie nie podejmują wystarczających działań, by temu zapobiec. Niektóre nowotwory, takie jak rak piersi, macicy i szyjki macicy, występują głównie lub wyłącznie u kobiet. Rak piersi jest najczęstszą śmiertelną odmianą raka wśród kobiet w UE i na całym świecie. Dane wskazują, że jeśli rak piersi jest u kobiet wcześnie zdiagnozowany i otrzymają one terminowe leczenie, wskaźnik przeżywalności wynosi nawet około 80%. Pokazuje to, jak duże znaczenie mają wysokiej jakości badania przesiewowe populacji. Jednak nawet jeśli kobietom uda się pokonać raka, często to jeszcze nie koniec walki. Borykają się one z poważnymi i zazwyczaj lekceważonymi problemami psychologicznymi – w szczególności, jeżeli przeszły zabieg histerotomii lub mastektomii. Kobiety i członkowie ich rodzin powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie w postaci opieki psychologicznej.

  Mimo że występowanie u kobiet tych rodzajów raka jest tak powszechne, nie przyciąga ono wystarczającej uwagi opinii publicznej i decydentów politycznych. Kobietom i ich rodzinom bardzo trudno jest otrzymać całościowe leczenie, które odpowiada wszystkim ich potrzebom. Bardzo ważne jest, by kobiety miały łatwy dostęp do badań przesiewowych, taniego i jednakowego leczenia oraz wsparcia, pomocy dostosowanej do sytuacji i informacji na temat stylu życia, który może pomóc w zapobieganiu zachorowaniom na raka.

  Przedłożone: 28.11.2018

  Przekazane: 30.11.2018

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 7.12.2018

  Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności