Întrebare parlamentară - O-000134/2018Întrebare parlamentară
O-000134/2018

Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000134/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Daniela Aiuto
în numele Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Procedură : 2018/2782(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000134/2018
Texte depuse :
O-000134/2018 (B8-0006/2019)
Voturi :
Texte adoptate :

Unul din trei europeni se îmbolnăvește de cancer în timpul vieții, iar statele membre nu întreprind suficiente măsuri pentru a combate acest fenomen. Unele forme de cancer, cum ar fi cancerul mamar, cancerul la uter și de col uterin, afectează în principal, sau chiar exclusiv, femeile. În plus, cancerul mamar este cea mai răspândită formă fatală de cancer care afectează femeile nu numai în UE, ci și în întreaga lume. Datele disponibile demonstrează că rata de supraviețuire poate ajunge la 80% dacă cancerul mamar este depistat în stadiu timpuriu și femeile afectate beneficiază de tratament la timp. Aceasta demonstrează importanța unei depistări de calitate, bazată pe categorii de populație. Chiar și atunci când tratamentul este reușit, de multe ori lupta nu ia sfârșit, deoarece femeile se confruntă cu probleme psihologice grave și, de multe ori, subestimate, mai ales dacă au suportat o histerectomie sau o mastectomie. Femeile și membrii familiilor lor ar trebui să beneficieze de un sprijin adaptat sub formă de asistență psihologică.

Deși sunt răspândite pe larg, aceste forme ale cancerului la femei nu beneficiază de atenția cuvenită din partea publicului și a factorilor de decizie. Femeile și familiile acestora au cu greu acces la un tratament integrat care să corespundă nevoilor lor. Este de importanță vitală ca femeile să aibă un acces lesne la programe de depistare, la tratament și sprijin egal și accesibil din punct de vedere financiar, la asistență adaptată situațiilor lor specifice, precum și la informații despre factorii ce țin de modul de viață care pot contribui la prevenirea cancerului.

Depunere: 28.11.2018

Trimisă: 30.11.2018

Termen pentru răspuns: 7.12.2018

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate