Parlamentná otázka - O-000134/2018Parlamentná otázka
O-000134/2018

  Politické výzvy a stratégie boja proti rôznym druhom rakoviny žien a súvisiacim komorbidným ochoreniam

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000134/2018
  Komisii
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Daniela Aiuto
  v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

  Postup : 2018/2782(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000134/2018
  Predkladané texty :
  O-000134/2018 (B8-0006/2019)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  U jedného z troch Európanov sa počas života rozvinie rakovina a členské štáty proti tomu nepodnikajú dostatočné kroky. Niektoré formy rakoviny sa vyskytujú najmä alebo výlučne u žien. Patrí medzi ne rakovina prsníka, rakovina maternice a rakovina krčka maternice. Rakovina prsníka je okrem toho formou rakoviny, na ktorú zomiera najviac žien nielen v EÚ, ale na celom svete. Z dostupných údajov vyplýva, že pri skorej diagnóze rakoviny prsníka a včasnom poskytnutí liečby sa môže dosiahnuť až 80% miera prežitia. Znamená to, že je veľmi dôležitý kvalitný skríning obyvateľstva. Pre ženy, ktorým sa podarí zvíťaziť nad rakovinou, sa však boj ešte nekončí. Trápia ich vážne a obvykle podceňované psychologické problémy, najmä ak museli podstúpiť hysterektómiu alebo mastektómiu. Tieto ženy aj ich rodinní príslušníci by mali dostávať individuálne prispôsobenú pomoc formou poradenstva.

  Uvedené formy rakoviny sú u žien síce veľmi rozšírené, ale verejnosť a tvorcovia politiky im nevenujú pozornosť, ktorú si zasluhujú. Pre ženy a ich rodiny je veľmi ťažké dostať celostnú liečbu, ktorá by zodpovedala všetkým ich potrebám. Je zásadne dôležité, aby ženy mali ľahký prístup k skríningovým programom, cenovo dostupnej a rovnakej liečbe a podpore, k pomoci prispôsobenej ich konkrétnym potrebám a k informáciám o životnom štýle a faktoroch, ktoré môžu pomôcť pri prevencii rakoviny.

  Predložené: 28.11.2018

  Postúpené: 30.11.2018

  Termín na zodpovedanie: 7.12.2018

  Posledná úprava: 4. decembra 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia