Процедура : 2018/2684(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000135/2018

Внесени текстове :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 189kWORD 20k
29 ноември 2018 г.
O-000135/2018

Въпрос с искане за устен отговор O-000135/2018

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

João Pimenta Lopes

от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете


  Относно:  Враждебни реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС

 Отговор по време на пленарно заседание 

Напоследък светът стана свидетел на тенденции за нарастване на враждебните реакции срещу правата на жените и равенството между половете. Трудовите, икономическите, социалните и културните права са изложени на опасност от допълнителна дискриминация и изключване на жените. Общото равнище на бедността и безработицата сред жените е по-високо, а разликата в заплащането и пенсиите на жените и мъжете продължава да бъде обезпокоителна.

В рамките на ЕС Индексът за равенство между половете показва постоянни неравенства, като постигнатият за периода 2005—2015 г. напредък е едва осезаем; Освен все по-широкоразпространеното отричане на неравенството в държавите членки, многобройни опити и усилия бяха положени за ограничаване на решенията на жените по отношение на техните собствени тела и за ограничаване на живота им в една по-консервативна роля. По-конкретно, някои мрежи провеждат кампании срещу сексуалните и репродуктивните права на жените, като същевременно насърчават дискриминацията и насилието срещу ЛГБТИ лица с практически последици в някои държави членки. Реформи в образованието бяха преустановени, равенството между половете, проучванията на социалния пол и широкообхватното сексуално образование бяха отрицателно засегнати, което възпрепятства борбата с вредните стереотипи в ранна възраст.

Предотвратяването и борбата с насилието срещу жените продължава да бъде изключително актуален проблем в повечето държави членки, а ратифицирането и прилагането на Конвенцията от Истанбул остава непълно или съществува опасност от заден ход. В социалното и цифровото пространство се появяват нови или по-засилени форми на насилие: сексистки изказвания, подбуждащи към омраза, омраза към жените и онлайн насилие. Организациите за защита на правата на жените изпитват затруднения при достъпа до финансиране в някои държави членки поради ограничителните критерии и административната тежест, като същевременно са изправени пред по-повсеместна враждебна среда. За съжаление моментът, в който само признаването на тази будеща тревога отрицателна тенденция би било достатъчно, е отминал безвъзвратно.

Какви мерки прилага Комисията, за да се справи с нарастването на тези враждебни реакции? Полага ли Комисията усилия за установяване на основните причини за това връщане назад на равнище ЕС? Като се имат предвид доказателствата и разпространението на негативните реакции в държавите членки, Комисията предвижда ли разработването на стратегия за борба с това явление и по-усилено насърчаване на равенството между половете и на интегрирането на принципа на равенство между половете като цяло? Каква е позицията в Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.? Какво е състоянието на сътрудничеството с – често застрашените – движения на жените по места?

Внесен: 29.11.2018

Предаден: 3.12.2018

Краен срок за отговор: 10.12.2018

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 3 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност