Procedure : 2018/2684(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000135/2018

Indgivne tekster :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Forhandlinger :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 19k
29. november 2018
O-000135/2018

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000135/2018

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

João Pimenta Lopes

for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling


  Om:  Tilbageskridt i kvinders rettigheder og ligestilling i EU

 Besvarelse på plenarmøde 

Verden har på det seneste været vidne til tendenser, der peger mod et voksende tilbageslag mod kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene. De arbejdsmæssige, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er blevet bragt i fare som følge af yderligere diskrimination og udelukkelse af kvinder. Den generelle fattigdom og arbejdsløshed blandt kvinder er højere, og der er stadig en bekymrende kønsbestemt løn- og pensionsforskel.

der henviser til, at ligestillingsindekset viser vedvarende uligheder inden for EU med kun et marginalt fremskridt i perioden 2005-2015. Bortset fra en stadig mere udbredt nægtelse af ulighed i medlemsstaterne har der været mange forsøg på og bestræbelser på at begrænse kvinders beslutninger om deres egne organer og begrænse deres liv til en mere konservativ rolle. Nogle netværk har navnlig ført kampagne mod kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, og har samtidig fremmet diskrimination og vold mod LGBTI-personer med praktiske konsekvenser i nogle medlemsstater. Reformer af uddannelsessektoren er blevet standset, ligestilling mellem kønnene, kønsundersøgelser og omfattende seksualundervisning negativt påvirket, hvilket hindrer bekæmpelsen af skadelige stereotyper fra en tidlig alder.

Forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder er fortsat et påtrængende problem i de fleste medlemsstater, men ratificeringen og gennemførelsen af Istanbulkonventionen er stadig ikke fuldført eller er i fare for at blive bremset. Nye eller forstærkede former for vold vinder indpas i det sociale og digitale rum: Sexistisk hadefuld tale, kvindehad og vold på internettet. Kvinderettighedsorganisationer oplever vanskeligheder med at få adgang til finansiering i nogle medlemsstater på grund af restriktive kriterier og administrative byrder, samtidig med at de står over for et mere omfattende fjendtligt miljø. Desværre er vi langt ude over det punkt, hvor erkendelsen af denne forstyrrende negative tendens er tilstrækkelig.

Hvilke typer foranstaltninger iværksætter Kommissionen for at sætte ind over for denne voksende tilbagegang? Er Kommissionen i færd med at finde frem til de vigtigste årsager til tilbageslag på EU-plan? Mener Kommissionen på baggrund af beviserne og udbredelsen af tilbageslagene på tværs af medlemsstaterne, at den overvejer at udvikle en strategi til at imødegå den og styrke indsatsen for at fremme ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet generelt? Hvilken holdning indtages der i EU's ligestillingshandlingsplan 2016-2020? Hvordan arbejder den sammen med - ofte truede - kvinders bevægelser på stedet?

Indgivet: 29.11.2018

Videresendt: 3.12.2018

Besvarelsesfrist: 10.12.2018

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 3. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik