Parlamentarna vprašanja
PDF 195kWORD 18k
29. november 2018
O-000136/2018

Vprašanje za ustni odgovor O-000136/2018

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie Mineur, Javier Couso Permuy

v imenu skupine GUE/NGL

John Flack, Bart Staes, Keith Taylor, Tilly Metz, Fabio Massimo Castaldo, Maria Noichl, Pascal Durand, Eleonora Evi, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy


  Zadeva:  Hude kršitve pri prevozu živali v tretje države

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 vsebuje določbe za zaščito dobrobiti živali med prevozom znotraj Evropske unije. Sodišče EU je leta 2015 razsodilo, da bi se morale določbe te uredbe uporabljati tudi za prevoz živih živali iz EU v tretjo državo, vključno z delom poti, ki poteka zunaj EU[1].

V zadnjih nekaj letih so nevladne organizacije večkrat zbrale dokaze o hudih in ponavljajočih se strukturnih kršitvah med prevozom živih živali znotraj in izven EU. V svojih preiskavah so dosledno dokazale bistvene kršitve Uredbe št. 1/2005. Najnovejši primer so dokazi o živalih, ki so trpele zaradi vročine in izčrpanosti, saj so jih prevažali pri zunanjih temperaturah nad 30 stopinj v prenatrpanih tovornjakih brez hrane in vode. Med nakladanjem ladje za prevoz živine v Raši na Hrvaškem so iz vode izvlekli bika, obešenega za stegno, in ga vkrcali na ladjo, čeprav je bilo očitno, da ni v dovolj dobrem stanju za prevoz[2].

1.  Ali lahko Komisija predloži dokaze za svojo trditev iz pisma z dne 31. maja 2018, „da se je stopnja skladnosti z uredbo o prevozu v zadnjih dveh letih povečala ter da je stopnja skladnosti, ko živali prečkajo mejo EU, zelo blizu 100%“? Ali lahko pojasni odstopanje med to trditvijo in šokantnimi dokazi, ki so jih zbrale nevladne organizacije?

2.  Ali se Komisija strinja, da bi bilo treba prepovedati izvoz živih živali v tretje države, če države članice ne morejo zagotoviti skladnosti prevoza živih živali iz EU v tretje države z določbami Uredbe št. 1/2005?

3.  Ali se Komisija strinja, da pristanišča, v katerih so bile ugotovljene hude kršitve pri izvozu živih živali, pod nobenim pogojem ne bi smela prejemati sredstev EU, ki bi jim omogočila nadaljnje izvajanje ali širitev svoje dejavnosti?

Vloženo: 29.11.2018

Posredovano: 3.12.2018

Rok za odgovor: 10.12.2018

[1]   http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-424%252F13&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none% 252CC%252CC J%252 CR %252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse %252Cfalse&language=sl&avg=&cid=668331

[2]   https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov