Процедура : 2018/2792(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000138/2018

Внесени текстове :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Разисквания :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 195kWORD 19k
3 декември 2018 г.
O-000138/2018

Въпрос с искане за устен отговор O-000138/2018

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi

от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


  Относно:  "Европа, която закриля: чист въздух за всички"

 Отговор по време на пленарно заседание 

Замърсяването на въздуха продължава да бъде водещата екологична причина за преждевременна смърт в ЕС, като се изчислява, че броят на случаите на преждевременна смърт надвишава 400 000 на година. Обществеността е много добре осведомена за замърсяването на въздуха, а гражданите очакват органите да предприемат действия. В този контекст бихме приветствали отговора на Комисията на следните въпроси:

1.  Понастоящем срещу държавите членки могат да се образуват производства в Съда на Европейския съюз, но в много случаи това се оказва дълъг процес. Какви мерки ще предприеме Комисията, за да ускори производствата за нарушения срещу държавите членки?

2.  Счита ли Комисията, че Директивата относно качеството на атмосферния въздух е подходяща за целта? През 2017 г. Комисията започна да извършва проверка за пригодност на Директивата относно качеството на атмосферния въздух, като се планира резултатите от нея да бъдат готови в края на 2019 г. Ако резултатите от проверката за пригодност бъдат счетени за незадоволителни, ще се предложи да се направи актуализация?

3.  Що се отнася до подробностите на програмите по линия на многогодишната финансова рамка (МФР), какво ще направи Комисията във връзка с нуждите на регионалните и местните органи от достъп до финансиране, за да имат те повече възможности за намаляване на емисиите от транспорта?

4.  Какви мерки ще включат Комисията и нейната генерална дирекция „Околна среда“ в следващата реформа на общата селскостопанска политика (ОСП), за да насърчат фермерите да намалят емисиите изобщо, и по-конкретно, емисиите на амоняк?

5.  Комисията планира ли да извърши проучване на потенциалната токсичност на саждите сами по себе си и като компонент на фините и ултрафините прахови частици в градския въздух? Какво ще предприеме Комисията във връзка с нарастващото безпокойство от въздействието на фините прахови частици с диаметър под 1 микрон (ПЧ1) и на ултрафините прахови частици върху човешкото здраве? Предвижда ли Комисията да извърши изследвания на излагането на хората на замърсяване с такива частици във връзка с нарастващото безпокойство от замърсяването с тях?

Внесен: 3.12.2018

Предаден: 5.12.2018

Краен срок за отговор: 12.12.2018

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 6 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност