Postup : 2018/2792(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000138/2018

Předložené texty :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 193kWORD 19k
3. prosince 2018
O-000138/2018

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000138/2018

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin


  Předmět:  Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechny

 Odpověď na plenárním zasedání 

Znečistění ovzduší je i nadále hlavní environmentální příčinou předčasných úmrtí v EU. Odhaduje se, že kvůli špatné kvalitě ovzduší umírá předčasně každý rok více než 400 000 osob. Informovanost veřejnosti o znečištění ovzduší je vysoká a občané očekávají, že veřejné orgány budou jednat. V této souvislosti bychom byli rádi, kdyby Komise odpověděla na tyto otázky:

1.  Proti členským státům, které porušily povinnosti, může být v současné době zahájeno řízení u Soudního dvora Evropské unie. Tento proces je však často zdlouhavý. Jaká opatření Komise přijme, aby se řízení vedená vůči členským státům kvůli nesplnění povinností urychlila?

2.  Je Komise přesvědčena, že směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší je vhodná pro daný účel? V roce 2017 zahájila Komise kontrolu účelnosti této směrnice. Výsledky mají být známy koncem roku 2019. Bude navržena aktualizace směrnice v případě, že výsledky této kontroly budou považovány za neuspokojivé?

3.  Pokud jde o podrobnosti programů podle víceletého finančního rámce (VFR), jakým způsobem hodlá Komise řešit potřeby regionálních a místních orgánů na přístup k financování, aby měly tyto orgány větší možnosti snižovat emise z dopravy?

4.  Jaká opatření hodlá Komise a generální ředitelství pro životní prostředí (GŘ ENV) začlenit do příští reformy společné zemědělské politiky (SZP), aby vybídly zemědělce ke snižování emisí, zejména čpavku?

5.  Zamýšlí Komise prozkoumat potenciální toxicitu černého uhlíku jak samotného, tak i jako součásti jemných a ultrajemných částic přítomných v městském ovzduší? Jak Komise hodlá řešit rostoucí obavy ohledně dopadů částic PM1 a ultrajemných částic na lidské zdraví? Zamýšlí Komise v souvislosti s těmito novými obavami týkajícími se znečistění provádět studie expozice?

Předložení: 3.12.2018

Postoupení: 5.12.2018

Platné do: 12.12.2018

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 6. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí