Procedure : 2018/2792(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000138/2018

Indgivne tekster :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Forhandlinger :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 94kWORD 18k
3. december 2018
O-000138/2018

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000138/2018

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


  Om:  Et EU der yder beskyttelse: Ren luft til alle

 Besvarelse på plenarmøde 

Luftforurening er fortsat den største miljømæssige årsag til for tidlig død i EU, da det skønnes at forårsage over 400 000 for tidlige dødsfald om året. Offentligheden er meget opmærksom på luftforureningen, og borgerne forventer handling fra myndighedernes side. Kommissionen bedes på denne baggrund  besvare følgende spørgsmål:

1.  Medlemsstaterne kan i øjeblikket stævnes for EU-Domstolen, men det er ofte en langvarig proces. Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at fremskynde behandlingen af traktatbrudssager mod medlemsstaterne?

2.  Finder Kommissionen, at direktivet om luftkvalitet er egnet til formålet? Kommissionen iværksatte i 2017 en kvalitetskontrol af direktivet om luftkvalitet, og resultaterne heraf skulle foreligge ved udgangen af 2019. Vil der blive foreslået en ajourføring af direktivet, hvis resultaterne af kvalitetskontrollen anses for at være utilfredsstillende?

3.  For så vidt angår detaljerne i programmerne under den flerårige finansielle ramme (FFR), hvordan vil Kommissionen tage de regionale og lokale myndigheders behov for adgang til finansiering op, så de kan få større muligheder for at reducere emissionerne fra transport?

4.  Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen og dets Generaldirektorat for Miljø (GD ENV) indarbejde i den næste reform af den fælles landbrugspolitik for at tilskynde landbrugerne til at reducere emissioner, navnlig af ammoniak?

5.  Har Kommissionen til hensigt at undersøge sodpartiklers potentielle giftighed, både alene og som bestanddel af fine og ultrafine partikler i luften i byer? Hvordan vil Kommissionen tage fat på de stigende bekymringer med hensyn til indvirkningen af PM1 og ultrafine partikler på menneskers sundhed? Agter Kommissionen at gennemføre eksponeringsundersøgelser i relation til sådanne nye problematikker vedrørende forurening?

Indgivet: 3.12.2018

Videresendt: 5.12.2018

Besvarelsesfrist: 12.12.2018

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 6. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik