Διαδικασία : 2018/2792(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000138/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Συζήτηση :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 191kWORD 19k
3 Δεκεμβρίου 2018
O-000138/2018

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000138/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


  Θέμα:  Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους.

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, με εκτιμήσεις για περισσότερους από 400 000 πρόωρους θανάτους ετησίως. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή και οι πολίτες αναμένουν από τις αρχές να αναλαμβάνουν δράση. Θα ήταν ευπρόσδεκτη, εν προκειμένω, η απάντηση της Επιτροπής στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1.  Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη μπορούν να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό συχνά αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να επιταχύνει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών;

2.  Πιστεύει η Επιτροπή ότι η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (ΟΠΑΑ) είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό; Η Επιτροπή ξεκίνησε έλεγχο καταλληλότητας της ΟΠΑΑ το 2017 με τα αποτελέσματα να έχουν προγραμματιστεί για το τέλος του 2019. Θα προταθεί επικαιροποίηση εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας κριθούν μη ικανοποιητικά;

3.  Όσον αφορά τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσει η Επιτροπή τις ανάγκες των περιφερειακών και των τοπικών αρχών όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, προκειμένου να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές;

4.  Ποια μέτρα θα ενσωματώσει η Επιτροπή και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΓΔ ENV) της στην επόμενη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) προκειμένου να ενθαρρύνει τους αγρότες να μειώσουν τις εκπομπές, ιδίως, αμμωνίας;

5.  Προτίθεται η Επιτροπή να μελετήσει την πιθανή τοξικότητα του μαύρου άνθρακα, τόσο ως μεμονωμένου στοιχείου όσο και ως συστατικού στα λεπτά και πολύ λεπτά σωματίδια του αέρα των πόλεων; Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των ΑΣ1 και των πολύ λεπτών σωματιδίων στην ανθρώπινη υγεία; Προβλέπει η Επιτροπή τη διεξαγωγή μελετών έκθεσης σε σχέση με τέτοιου είδους ανησυχίες που ανακύπτουν σχετικά με τη ρύπανση;

Κατάθεση: 3.12.2018

Διαβίβαση: 5.12.2018

Λήξη προθεσμίας: 12.12.2018

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 6 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου