Menetlus : 2018/2792(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000138/2018

Esitatud tekstid :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Arutelud :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 93kWORD 18k
3. detsember 2018
O-000138/2018

Suuliselt vastatav küsimus O-000138/2018

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel


  Teema:  Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile

 Vastus täiskogul 

Õhusaaste on keskkonnaga seotud enneaegse surma põhjuste hulgas ELis jätkuvalt esikohal, põhjustades hinnanguliselt igal aastal üle 400 000 inimese enneaegse surma. Üldsuse teadlikkus õhusaastest on suur ja kodanikud ootavad ametiasutustelt tegusid. Sel puhul sooviksime Euroopa Komisjonilt vastuseid järgmistele küsimustele:

1.  Praegu on liikmesriike võimalik Euroopa Kohtusse anda, kuid see protsess on sageli aeganõudev. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et liikmesriikide suhtes algatatud rikkumismenetlusi kiirendada?

2.  Kas komisjoni arvates on välisõhu kvaliteedi direktiiv otstarbekohane? Komisjon algatas 2017. aastal välisõhu kvaliteedi direktiivi toimivuse kontrolli, mille tulemusi oodatakse 2019. aasta lõpuks. Kas juhul, kui toimivuskontrolli tulemusi peetakse ebarahuldavaks, tehakse ettepanek direktiivi ajakohastamise kohta?

3.  Kuidas kavatseb komisjon mitmeaastasest finantsraamistikust rahastatavate programmide puhul käsitleda piirkondlike ja kohalike omavalitsuste vajadust rahastamisele juurde pääseda, et neil oleks paremad võimalused vähendada transpordisektori heidet?

4.  Milliseid meetmeid on komisjonil ja keskkonna peadirektoraadil kavas võtta ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) järgmise reformi raames, et innustada põllumajandustootjaid vähendama heitkoguseid ja eriti ammoniaagi heidet?

5.  Kas komisjonil on kavas uurida musta süsiniku võimalikku mürgisust nii eraldi kui ka linnaõhu peen- ja ülipeente osakeste komponendina? Kuidas kavatseb komisjon reageerida järjest suurenevale murele PM1 osakeste ja ülipeente osakeste inimeste tervisele avalduva mõju pärast? Kas komisjon kavatseb seoses selliste uute saasteprobleemidega kokkupuudet käsitlevaid uuringuid teha?

Esitatud: 3.12.2018

Edastatud: 5.12.2018

Vastuse tähtaeg: 12.12.2018

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 6. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika