Menettely : 2018/2792(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000138/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Keskustelut :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 92kWORD 18k
3. joulukuuta 2018
O-000138/2018

Suullisesti vastattava kysymys O-000138/2018

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta


  Aihe:  Suojeleva Eurooppa: puhdasta ilmaa kaikille

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Ilman epäpuhtaudet ovat edelleen yleisin ympäristöön liittyvä syy varhaisille kuolemantapauksille EU:ssa, ja niitä on arviolta yli 400 000 vuodessa. Ihmiset ovat hyvin tietoisia ilman epäpuhtauksista ja odottavat viranomaisten toimivan. Tähän liittyen pyydämme komissiota vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1.  Nykyisin jäsenvaltioita vastaan voidaan nostaa kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa, mutta tämä on usein pitkällinen prosessi. Mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa jäsenvaltioiden vastaisten rikkomismenettelyjen nopeuttamiseksi?

2.  Katsooko komissio, että ilmanlaatudirektiivi soveltuu tarkoitukseensa? Komissio käynnisti direktiivin toimivuustarkastuksen vuonna 2017, ja sen tuloksia odotetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Jos toimivuustarkastuksen tulokset eivät tyydytä, ehdotetaanko direktiivin päivittämistä?

3.  Monivuotisen rahoituskehyksen suhteen on syytä kysyä, miten komissio aikoo vastata alue- ja paikallisviranomaisten tarpeisiin saada rahoitusta, jotta niillä olisi paremmat mahdollisuudet vähentää liikenteen päästöjä?

4.  Mitä toimenpiteitä komissio ja ympäristöasioiden pääosasto aikovat sisällyttää seuraavaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistukseen viljelijöiden kannustamiseksi vähentämään erityisesti ammoniakin päästöjä?

5.  Onko komission tarkoituksena tutkia mustan hiilen mahdollista myrkyllisyyttä sellaisenaan ja osana kaupunki-ilman pien- ja mikrohiukkasia? Miten komissio aikoo puuttua yleistyviin huolenaiheisiin PM1-hiukkasten ja mikrohiukkasten vaikutuksesta ihmisten terveyteen? Suunnitteleeko komissio altistumistutkimusten suorittamista tällaisista uusista ilman epäpuhtauksia koskevista huolenaiheista?

Jätetty: 3.12.2018

Välitetty: 5.12.2018

Määräaika: 12.12.2018

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 6. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö