Procedure : 2018/2792(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000138/2018

Ingediende teksten :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Debatten :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 93kWORD 18k
3 december 2018
O-000138/2018

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000138/2018

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid


  Betreft:  Een beschermend Europa: schone lucht voor iedereen

 Antwoord plenaire 

Luchtverontreiniging blijft op milieugebied doodsoorzaak nummer één in de EU en leidt naar schatting tot meer dan 400 000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Het publieke bewustzijn over luchtvervuiling is sterk ontwikkeld en burgers verwachten dat de overheid optreedt. In dit kader wordt de Commissie verzocht antwoord te geven op de volgende vragen:

1.  Lidstaten kunnen momenteel voor het Hof van Justitie van de Europese Unie worden gedaagd, maar dit is vaak een langdurig proces. Welke maatregelen zal de Commissie nemen om inbreukprocedures tegen lidstaten te bespoedigen?

2.  Is de Commissie van oordeel dat de kaderrichtlijn luchtkwaliteit geschikt is voor het beoogde doel? De Commissie is in 2017 begonnen met een geschiktheidscontrole van de kaderrichtlijn luchtkwaliteit, waarvan de resultaten eind 2019 verwacht worden. Zal er een bijgewerkte versie worden voorgesteld als de resultaten van deze geschiktheidscontrole onbevredigend worden bevonden?

3.  Voor wat de details van de programma's van het meerjarig financieel kader (MFK) betreft, hoe denkt de Commissie in te spelen op de behoefte van regionale en lokale overheden aan toegang tot financiering, zodat zij over meer mogelijkheden beschikken om emissies door vervoer te beperken?

4.  Welke maatregelen zullen de Commissie en haar directoraat-generaal Milieu (DG ENV) opnemen in de volgende hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om landbouwers aan te moedigen de uitstoot van met name ammoniak te beperken?

5.  Is de Commissie van plan om de mogelijke giftigheid van zwarte koolstof, als zodanig en als element in de fijne en ultrafijne deeltjes in de stadslucht, te onderzoeken? Hoe gaat de Commissie de toenemende bezorgdheid over de gevolgen van PM1 en ultrafijne stofdeeltjes voor de volksgezondheid aanpakken? Is de Commissie voornemens onderzoeken inzake blootstelling uit te voeren met betrekking tot dergelijke opkomende verontreinigingsproblemen?

Ingediend: 3.12.2018

Doorgezonden: 5.12.2018

Uiterste datum beantwoording: 12.12.2018

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 6 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid