Procedura : 2018/2792(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000138/2018

Teksty złożone :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Debaty :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 192kWORD 19k
3 grudnia 2018
O-000138/2018

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000138/2018

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


  Przedmiot:  Europa, która chroni - czyste powietrze dla wszystkich

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Zanieczyszczenie powietrza jest nadal główną środowiskową przyczyną przedwczesnych zgonów w UE, których liczbę szacuje się na ponad 400 000 rocznie. Świadomość społeczna na temat zanieczyszczenia powietrza jest wysoka, a obywatele oczekują od władz podjęcia działań. W związku z tym prosimy Komisję o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.  Obecnie państwa członkowskie mogą zwracać się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednak procedura ta jest często długotrwała. Jakie środki podejmie Komisja w celu przyspieszenia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego?

2.  Czy Komisja uważa, że dyrektywa w sprawie jakości powietrza spełnia swoje zadanie? W 2017 r. Komisja rozpoczęła ocenę adekwatności dyrektywy w sprawie jakości powietrza, a wyniki tej oceny oczekiwane są pod koniec 2019 r. Czy zostanie zaproponowana aktualizacja, jeżeli wyniki oceny adekwatności zostaną uznane za niezadowalające?

3.  Jeżeli chodzi o szczegóły programów w ramach wieloletnich ram finansowych (WRF), jak Komisja zamierza odpowiedzieć na potrzeby władz lokalnych i regionalnych w zakresie dostępu do finansowania, aby zwiększyć ich możliwości ograniczania emisji pochodzących z transportu?

4.  Jakie środki wprowadzi Komisja i jej Dyrekcja Generalna ds. Środowiska (DG ENV) w przyszłej reformie wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu zachęcenia rolników do ograniczania emisji, w szczególności amoniaku?

5.  Czy Komisja zamierza zbadać potencjalną toksyczność sadzy zarówno samej w sobie, jak i jako części składowej drobnych i ultradrobnych cząstek powietrza w miastach? W jaki sposób Komisja zamierza odpowiedzieć na rosnące obawy dotyczące wpływu pyłu PM1 i cząstek ultradrobnych na zdrowie ludzkie? Czy Komisja przewiduje przeprowadzenie badań narażenia w związku z takimi pojawiającymi się obawami dotyczącymi zanieczyszczenia?

Przedłożone: 3.12.2018

Przekazane: 5.12.2018

Termin na udzielenie odpowiedzi: 12.12.2018

Oryginalny język pytania: EN 
Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności