Postup : 2018/2792(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000138/2018

Predkladané texty :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 196kWORD 19k
3. decembra 2018
O-000138/2018

Otázka na ústne zodpovedanie O-000138/2018

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


  Vec:  Európa, ktorá chráni: čistý vzduch pre všetkých

 Odpoveď v pléne 

Znečistenie ovzdušia je stále prvou environmentálnou príčinou predčasného úmrtia v EÚ a odhaduje sa, že spôsobuje viac ako 400 000 predčasných úmrtí ročne. Informovanosť verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká a občania od orgánov očakávajú, že budú konať. V tejto súvislosti by sme uvítali odpovede Komisie na tieto otázky:

1.  V súčasnosti je možné členské štáty žalovať pred Súdnym dvorom Európskej únie, čo je však často zdĺhavý proces. Aké opatrenia prijme Komisia na urýchlenie konania o nesplnení povinnosti voči členským štátom?

2.  Domnieva sa Komisia, že smernica o kvalite okolitého ovzdušia (AAQD) je vhodná na daný účel? Komisia začala v roku 2017 kontrolu vhodnosti AAQD, ktorej výsledky sa očakávajú na konci roka 2019. Bude navrhnutá aktualizácia, ak budú výsledky kontroly vhodnosti neuspokojivé?

3.  Pokiaľ ide o podrobnosti týkajúce sa programov v rámci viacročného finančného rámca (VFR), ako bude Komisia riešiť potreby regionálnych a miestnych orgánov pri prístupe k financovaniu, aby mali viac príležitostí na zníženie emisií z dopravy?

4.  Aké opatrenia začlení Komisia a jej Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (GR ENV) do ďalšej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), aby podnietila poľnohospodárov k znižovaniu emisií, najmä emisií amoniaku?

5.  Plánuje Komisia skúmať potenciálnu toxicitu sadzí samostatne a aj ako súčasť jemných a ultrajemných častíc mestského ovzdušia? Ako bude Komisia riešiť narastajúce obavy týkajúce sa vplyvu častíc PM1 a ultrajemných častíc na ľudské zdravie? Plánuje Komisia vypracovať štúdie expozície v súvislosti s týmito objavujúcimi sa obavami v oblasti znečistenia?

Predložené: 3.12.2018

Postúpené: 5.12.2018

Termín na zodpovedanie: 12.12.2018

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 6. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia