Parlamentarno pitanje - O-000001/2019Parlamentarno pitanje
O-000001/2019

Pravila o dobrobiti životinja u akvakulturi

Pitanje za usmeni odgovor O-000001/2019
upućeno Komisiji
članak 128
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

Postupak : 2019/2616(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000001/2019
Podneseni tekstovi :
O-000001/2019 (B8-0015/2019)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Komisija je u studenom objavila studiju i izvješće o dobrobiti riba tijekom prijevoza žive ribe, skrenuvši pozornost na neprimjerenost aktualne prakse i neusklađenost između različitih mjera koje se poduzimaju na nacionalnoj razini.

Međutim, unatoč zaključku da su diljem Europe standardi sve niži te usprkos pozivima Parlamenta i Vijeća da se učini više po tom pitanju, Komisija nije ponudila nijedan prijedlog za poboljšanje.

Povrh toga, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) naglasila je da su ribe čuvstvena bića, a Europska federacija proizvođača u akvakulturi u svojem kodeksu ponašanja često spominje dobrobit riba. Sve se više uviđa da upravljanje zdravljem životinja, produktivnost uzgoja i predodžbe potrošača treba promatrati u kontekstu dobrobiti riba.

Kako Komisija obrazlaže ignoriranje poruka Parlamenta, Vijeća i predmetnog sektora u vezi s propustima u području dobrobiti riba?

S obzirom na to da na razini država članica postoje primjeri učinkovitih pravila o omamljivanju životinja prije klanja, da se norme prijevoza u nekim slučajevima ne provode samo zato što ne postoje planovi za nepredvidive situacije, da je odgovarajući smještaj preduvjet za zdravlje ribe i da su sve strane svjesne važnosti boljeg osposobljavanja, hoće li se Komisija obvezati na uvođenje zakonodavnih zahtjeva u području dobrobiti životinja u akvakulturi kako bi se osigurala usklađenost najboljih praksi u cijeloj Europskoj uniji?

Podneseno: 7.1.2019

Proslijeđeno: 9.1.2019

Rok za odgovor: 16.1.2019

Posljednje ažuriranje: 9. siječnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti