Parlamento klausimas - O-000001/2019Parlamento klausimas
O-000001/2019

Gyvūnų gerovė akvakultūros sektoriuje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000001/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

Procedūra : 2019/2616(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000001/2019
Pateikti tekstai :
O-000001/2019 (B8-0015/2019)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Lapkričio mėn. Komisija paskelbė tyrimą ir ataskaitą apie transportuojamų gyvų žuvų gerovę, kurie atkreipė dėmesį tiek į esamos praktikos trūkumus, tiek į įvairių nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių skirtumus.

Nepaisant išvadų, kad standartai žemėja visoje Europoje, ir nepaisant Parlamento ir Tarybos raginimų imtis daugiau veiksmų, Komisija nepateikė jokių pasiūlymų, kaip gerinti padėtį.

Be to, Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pabrėžia, kad žuvys geba jausti, o Europos akvakultūros gamintojų federacija elgesio kodekse dažnai mini žuvų gerovę. Vis plačiau pripažįstama, kad žuvų gerovė – tai svarbus pamatinis elementas, kuriuo remiantis sudaroma galimybė valdyti gyvūnų sveikatą, ūkių našumą ir vartotojų suvokimą.

Kokiu pagrindu Komisija ignoruoja Parlamento, Tarybos ir pramonės sektoriaus raginimus imtis veiksmų dėl pažeidimų žuvų gerovės srityje?

Atsižvelgiant į tai, kad valstybių narių lygmeniu nustatytos veiksmingos taisyklės, susijusios su apsvaiginimu prieš skerdimą, kad transporto standartų nesilaikoma vien dėl to, kad tam tikrais atvejais nėra atliekamas nenumatytų atvejų planavimas, kad tinkama buveinė yra būtina žuvų sveikatos sąlyga ir kad visos šalys pripažįsta geresnio mokymo vertę, ar Komisija įsipareigos ir akvakultūros sektoriuje nustatyti su gyvūnų gerove susijusius ir teisės aktuose apibrėžtus reikalavimus, siekiant užtikrinti gerosios praktikos pavyzdžių suderinimą visoje Europos Sąjungoje?

Pateikta: 7.1.2019

Perduota: 9.1.2019

Atsakyti iki: 16.1.2019

Atnaujinta: 2019 m. sausio 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika