Întrebare parlamentară - O-000001/2019Întrebare parlamentară
O-000001/2019

Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000001/2019
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

Procedură : 2019/2616(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000001/2019
Texte depuse :
O-000001/2019 (B8-0015/2019)
Voturi :
Texte adoptate :

În noiembrie, Comisia a publicat un studiu și un raport privind bunăstarea peștilor în timpul transportului peștilor vii, care a atras atenția atât asupra carențelor din practicile actuale, cât și asupra discrepanțelor dintre măsurile diferite luate la nivel național.

Totuși, în ciuda faptului că s-a ajuns la concluzia că standardele au decăzut la nivel european și în ciuda solicitărilor Parlamentului și Consiliului de a depune mai multe eforturi în acest sens, Comisia nu a făcut nicio propunere de îmbunătățire.

În plus, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a subliniat faptul că peștii sunt ființe sensibile, iar Federația Piscicultorilor din Europa menționează frecvent bunăstarea peștilor în codul său de conduită. Bunăstarea peștilor este recunoscută din ce în ce mai mult ca fiind cadrul prin care să se gestioneze sănătatea animalelor, productivitatea exploatațiilor și percepțiile consumatorilor.

Cum justifică Comisia faptul că a ignorat mesajele din partea Parlamentului, Consiliului și industriei de resort privind carențele din domeniul bunăstării peștilor?

Având în vedere că există exemple de norme eficiente la nivelul statelor membre în ceea ce privește asomarea înainte de sacrificare, că standardele de transport nu sunt respectate numai datorită faptului că planificarea pentru situații de urgență nu este realizată în unele cazuri, că un habitat adecvat este o condiție prealabilă pentru existența unor pești sănătoși și că toate părțile recunosc valoarea unei formări îmbunătățite, își va asuma Comisia angajamentul de a introduce în acvacultură cerințe legislative în materie de bunăstare a animalelor, pentru a asigura armonizarea celor mai bune practici în întreaga Uniune Europeană?

Depunere: 7.1.2019

Trimisă: 9.1.2019

Termen pentru răspuns: 16.1.2019

Ultima actualizare: 9 ianuarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate