Parlamenti kérdések
PDF 51kWORD 18k
2019. január 18.
O-000002/2019

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000002/2019

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 128. cikke

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Tárgy: Az Ausztriában munkát vállaló szülők gyermekei jogainak megsértése

Tavaly az osztrák parlament elfogadott egy normatív jogi aktust, amely szerint származási országuk rendelkezéseinek megfelelően ki kell igazítani az azon külföldi munkavállalókat megillető gyermekgondozási juttatásokat, akiknek gyermekei nem tartózkodnak Ausztriában. 2019. január 1-jétől ez az intézkedés a Kelet-Európában élő gyermekek után járó juttatások jelentős csökkenéséhez vezetne. Az európai munkavállalóknak egyenlő jogokkal kell rendelkezniük, a Bizottság többé nem tűrheti el azokat a diszkriminatív intézkedéseket, amelyek az európai szintű egység és szolidaritás eszméjét érintik, és erősíthetik azt a nézetet, amely szerint az Unióban első- és másodosztályú polgárok léteznek.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős európai biztos egy ebben a témában feltett kérdésére válaszolva kijelentette: „A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló európai uniós rendeletek közös szabályokat határoznak meg a más tagállamban foglalkoztatott munkavállalók után járó családi ellátások kifizetésére vonatkozóan. E szabályok értelmében az utazó munkavállalók a gyermekük tartózkodási helyétől függetlenül ugyanazon gyermekek után járó juttatásokra jogosultak, mint a helyi munkavállalók. A Bizottság az uniós joggal való összeegyeztethetőségük tekintetében megvizsgálja az Ausztria által  hozott intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azokat elfogadják és alkalmazzák-e, illetve hogy erre mikor kerül sor. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a Szerződés tiltja a munkavállalók állampolgárság alapján történő közvetlen vagy közvetett megkülönböztetését.” A fentiekre való tekintettel:

1. Tud-e a Bizottság az osztrák hatóságok által elfogadott intézkedésekről, amelyek 2019. január 1-től kezdődően csökkentik az azon külföldi munkavállalókat megillető gyermekgondozási juttatásokat és a személyi jövedelemadóval kapcsolatos kedvezményeket, akik uniós polgárok és akiknek gyermekei valamely másik tagállamban tartózkodnak?

2. Mi a Bizottság véleménye a gyermekgondozási ellátások indexálására vonatkozó új osztrák jogszabály uniós joggal való összeegyeztethetőségéről?

3. Milyen válaszintézkedéseket tervez a Bizottság e munkavállalók és gyermekeik uniós jogainak megsértése következtében?

4. Ha a Bizottság lépéseket tervez tenni, hogyan fog kellő időben eljárni, figyelembe véve azt, hogy az osztrák intézkedések következtében jelenleg sok család pénzügyi nehézségekkel küzd?

Előterjesztve: 18.1.2019

Továbbítva: 22.1.2019

A válaszadás határideje: 29.1.2019

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2019. január 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat