Întrebări parlamentare
PDF 51kWORD 19k
18 ianuarie 2019
O-000002/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000002/2019

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Subiect: Incălcări ale drepturilor copiilor ai căror părinți lucrează în Austria

Anul trecut, Parlamentul Austriei a adoptat un act normativ în temeiul căruia alocațiile de îngrijire a copiilor pentru lucrătorii străini ai căror copii nu locuiesc împreună cu ei în Austria trebuie ajustate în conformitate cu dispozițiile din țara lor de origine. Această măsură ar conduce la o reducere substanțială de la 1 ianuarie 2019 a alocațiilor plătite pentru copiii care locuiesc în Europa de Est. Lucrătorii europeni trebuie să aibă drepturi egale, iar Comisia nu trebuie să mai tolereze acțiuni cu caracter discriminatoriu care afectează ideea de unitate și solidaritate la nivel european și care ar putea consolida convingerea că în Uniune există cetățeni de categoria întâi și de categoria a doua.

Marianne Thyssen, comisara europeană pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă a declarat, ca răspuns la o întrebare pe această temă: „Reglementările Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială prevăd norme comune pentru plata prestațiilor familiale destinate lucrătorilor care sunt angajați într-un alt stat membru. În conformitate cu aceste norme, lucrătorii mobili au dreptul la aceleași alocații pentru copii ca și lucrătorii locali, indiferent de locul de reședință al copiilor lor. Comisia va examina măsurile luate de Austria în ceea ce privește compatibilitatea acestora cu dreptul UE, dacă și când acestea vor fi adoptate și aplicate. Comisia reamintește că tratatul interzice toate formele de discriminare directă sau indirectă a lucrătorilor pe criterii de naționalitate.” Având în vedere cele de mai sus:

1. Este la curent Comisia cu măsura adoptată de autoritățile austriece de a reduce prestațiile de îngrijire a copiilor și deducerile fiscale pentru lucrătorii străini care sunt cetățeni ai UE și ai căror copii locuiesc în alt stat membru, începând cu 1 ianuarie 2019?

2. Care este opinia Comisiei cu privire la compatibilitatea cu dreptul UE a noului act legislativ din Austria referitor la indexarea alocațiilor pentru îngrijirea copiilor?

3. Ce măsuri intenționează să ia Comisia, ca răspuns la încălcarea drepturilor conferite de UE acestor lucrători și copiilor lor?

4. În cazul în care Comisia intenționează să ia măsuri, cum va proceda în timp util, având în vedere faptul că multe familii se confruntă în prezent cu dificultăți financiare, ca urmare a dispozițiilor Austriei?

Depunere: 18.1.2019

Trimisă: 22.1.2019

Termen pentru răspuns: 29.1.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 22 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate