Parlamentarna vprašanja
PDF 50kWORD 19k
18. januar 2019
O-000002/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000002/2019

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Zadeva: Kršitev pravic otrok, katerih starši delajo v Avstriji

Lani je avstrijski parlament sprejel predpis, v skladu s katerim je treba otroške dodatke za tuje delavce, katerih otroci ne prebivajo skupaj z njimi v Avstriji, prilagoditi v skladu z določbami njihove države izvora. S tem ukrepom bi se od 1. januarja 2019 znatno zmanjšali dodatki, ki se izplačujejo za otroke, ki prebivajo v vzhodni Evropi. Evropski delavci morajo imeti enake pravice, zato Komisija ne sme več tolerirati diskriminatornih ukrepov, ki vplivajo na enotnost in solidarnost na evropski ravni in bi lahko znotraj Unije okrepili prepričanje o obstoju prvorazrednih in drugorazrednih državljanov.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je na vprašanje o tej temi odgovorila, da: „Predpisi Evropske unije o koordinaciji sistemov socialne varnosti predvidevajo skupna pravila za izplačevanje družinskih dajatev delavcem, ki so zaposleni v drugi državi članici. V skladu s temi predpisi so mobilni delavci upravičeni do enakega otroškega dodatka kot lokalni delavci, ne glede na prebivališče njihovih otrok. Komisija bo preučila združljivost ukrepov, ki jih je sprejela Avstrija, s pravom EU, ter ali in kdaj so bili sprejeti in se uporabljajo. Komisija opozarja, da Pogodba prepoveduje vse oblike neposredne ali posredne diskriminacije delavcev na podlagi državljanstva.“ Glede na zgoraj navedeno:

1. Ali je Komisija seznanjena z ukrepom, ki so ga avstrijski organi sprejeli za zmanjšanje prejemkov za otroke in dohodninskih olajšav za tuje delavce, ki so državljani EU in katerih otroci prebivajo v drugi državi članici, od 1. januarja 2019?

2. Kaj meni o združljivosti nove avstrijske zakonodaje o indeksaciji prejemkov za otroke s pravom EU?

3. Katere ukrepe namerava sprejeti v odziv na kršitev pravic EU teh delavcev in njihovih otrok?

4. Če namerava Komisija sprejeti ukrepe, kako bo ukrepala pravočasno, ob upoštevanju dejstva, da se številne družine zaradi avstrijskih ukrepov trenutno soočajo s finančnimi težavami?

Vloženo: 18.1.2019

Posredovano: 22.1.2019

Rok za odgovor: 29.1.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 22. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov