Parlamentní otázka - O-000003/2019Parlamentní otázka
O-000003/2019

  Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000003/2019
  Radě
  článek 128 jednacího řádu
  Danuta Maria Hübner
  za Výbor pro ústavní záležitosti

  Postup : 2019/2536(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000003/2019
  Předložené texty :
  O-000003/2019 (B8-0019/2019)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  S cílem navázat na dohodu, k níž dospěli předsedkyně výboru AFCO a zpravodaj Jáuregui se slovenským předsednictvím Rady a Komisí dne 10. října 2016 a v níž se uvádí, že „k zahájení oficiálních jednání je nutné předložit nové znění návrhu EP“, výbor AFCO schválil a dne 3. května 2018 zaslal Radě a Komisi v podobě pracovního dokumentu nové znění návrhu týkajícího se nařízení, kterým se řídí vyšetřovací právo Evropského parlamentu, jak je stanoveno v článku 226 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Toto nové znění, které tvoří nově formulovaný text 25 článků a které vychází jak z různých dohod a možností vypracovaných během setkání, jež uskutečnily právní služby těchto tří orgánů v roce 2017, tak ze zprávy Davida Martina přijaté v roce 2014, včetně několika úprav určených k vyřešení obav vyjádřených Radou a Komisí, mělo jedinou ambici a záměr, a to dodržet výše uvedený závazek s cílem zahájit jednání s Radou a Komisí, která se v tomto období nikdy neuskutečnila. Ve skutečnosti Rada ve své odpovědi na neoficiální dokument v dopise ze dne 25. října 2018 formalizuje nový seznam obav a neponechává žádný manévrovací prostor pro jednání, což je zcela v protikladu s myšlenkou tohoto pracovního dokumentu, tj. zahájit jednání.

  Vzhledem k tomu, že legislativní období se chýlí ke konci a všechny možnosti pro jednání byly vyčerpány, výbor AFCO si přeje vyjádřit svůj hluboký nesouhlas s postoji Rady a Komise, které nadále brání tomu, aby se po více než čtyřech letech neformálních setkání a výměnách dopisů a dokumentů uskutečnilo formální setkání s cílem prodiskutovat na politické úrovni možná řešení zjištěných problémů. Ve skutečnosti postoj Rady, která nadále odmítá schválit politický mandát otvírající prostor pro setkání politické povahy s cílem vyřešit nejspornější otázky a zjistit, zda by bylo možné dosáhnout dohody, představuje jasný nedostatek loajální spolupráce při plnění mandátu ze Smluv (článek 226 SFEU).

  Může Rada vysvětlit důvody této blokace a předat svému předsednictví jasný mandát k jednání s Parlamentem a Komisí s cílem dosáhnout porozumění, které umožní uzavřít postup a vytvoří vhodný právní rámec pro uplatňování vyšetřovacího práva Parlamentu?

  Předložení: 22.1.2019

  Postoupení: 23.1.2019

  Platné do: 13.2.2019

  Poslední aktualizace: 29. ledna 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí