Parlamentin kysymys - O-000003/2019Parlamentin kysymys
O-000003/2019

Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeutta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta

Suullisesti vastattava kysymys O-000003/2019
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Danuta Maria Hübner
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2019/2536(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000003/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000003/2019 (B8-0019/2019)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Sen jälkeen kun AFCO-valiokunnan puheenjohtaja ja esittelijä Ramón Jáuregui Atondo olivat 10. lokakuuta 2016 sopineet puheenjohtajavaltio Slovakian ja komission kanssa siitä, että jotta viralliset neuvottelut voidaan käynnistää, Euroopan parlamentin ehdotuksen sanamuotoa on muutettava, AFCO-valiokunta hyväksyi 3. toukokuuta 2018 sanamuodoltaan uuden ehdotuksen asetukseksi SEUT:n 226 artiklassa tarkoitetun Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämisestä ja toimitti sen epävirallisen asiakirjan muodossa neuvostolle ja komissiolle. Tämä uusi ehdotus, jossa 25 artiklan tekstit oli muotoiltu uudelleen, perustui eri ratkaisuihin ja vaihtoehtoihin, joista oli sovittu kolmen toimielimen oikeudellisten yksiköiden kokouksissa vuonna 2017, sekä vuonna 2014 hyväksyttyyn David Martinin mietintöön ja siihen sisältyi useita muutoksia, joilla ratkaistiin neuvoston ja komission esittämät huolenaiheet. Ehdotuksen ainoana tavoitteena ja pyrkimyksenä oli täyttää edellä mainitun sopimuksen ehto, jotta neuvottelut neuvoston ja komission kanssa voitaisiin käynnistää, mutta niin ei kuitenkaan tapahtunut tällä vaalikaudella. Neuvosto vastasi AFCO-valiokunnan epäviralliseen asiakirjaan 25. lokakuuta 2018 päivätyllä kirjeellä, jossa se esitti uuden luettelon huolenaiheistaan ja jolla se teki selväksi, että liikkumavaraa neuvotteluille ei ole, vaikka epävirallisella asiakirjalla pyrittiin nimenomaan siihen, että neuvottelut voidaan käynnistää.

Vaalikausi lähestyy loppuaan eikä mahdollisuuksia neuvotteluille enää ole, ja AFCO‑valiokunta esittää siksi voimakkaan paheksuntansa neuvoston ja komission asenteesta, joka on johtanut siihen, että vaikka epävirallisia kokouksia on pidetty ja kirjeitä ja asiakirjoja on vaihdettu jo yli neljän vuoden ajan, edelleenkään ei voida järjestää virallista kokousta, jossa käytäisiin poliittisen tason keskusteluja mahdollisista keinoista todettujen ongelmien ratkaisemiseksi. Itse asiassa neuvoston asenne, joka ilmenee siinä, että se edelleen kieltäytyy hyväksymästä poliittista valtuutusta poliittisen tason keskusteluille kaikkein kiisteltyimpien kysymysten ratkaisemiseksi ja sen tunnustelemiseksi, voidaanko sopimukseen päästä, on selkeä osoitus perussopimusten mukaisen tehtävän (SEUT:n 226 artikla) hoitamiseen tarvittavan vilpittömän yhteistyöhalun puutteesta.

Voiko neuvosto selittää, mihin tämä jarruttava asenne perustuu, ja antaa neuvoston puheenjohtajavaltiolle selkeän valtuutuksen neuvotella parlamentin ja komission kanssa sellaiseen yhteisymmärrykseen pääsemiseksi, joka mahdollistaa menettelyn loppuun saattamisen ja Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden täytäntöönpanoon tarvittavan asianmukaisen oikeudellisen kehyksen vahvistamisen?

Jätetty: 22.1.2019

Välitetty: 23.1.2019

Määräaika: 13.2.2019

Päivitetty viimeksi: 29. tammikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö