Ceist pharlaiminteach - O-000003/2019Ceist pharlaiminteach
O-000003/2019

Caibidlíocht leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún maidir le ceart fiosrúcháin na Parlaiminte: togra reachtach

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000003/2019
chuig an gComhairle
Rule 128
Danuta Maria Hübner
thar ceann An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Nós Imeachta : 2019/2536(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000003/2019
Téacsanna arna gcur síos :
O-000003/2019 (B8-0019/2019)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

D’fhonn obair leantach a dhéanamh ar an gcomhaontú idir Cathaoirleach AFCO agus Rapóirtéir Jáuregui le hUachtaránacht na Slóvaice ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus leis an gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2016, inar luadh ‘go mbeadh gá, chun an chaibidlíocht oifigiúil a sheoladh, le foclaíocht nua do thogra PE’, d’fhormheas coiste AFCO, agus sheol chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún an 3 Bealtaine 2018, i bhfoirm páipéar leathoifigiúil, foclaíocht nua den togra i ndáil le Rialachán ag rialú cheart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa, a leagtar síos in Airteagal 226 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). Maidir leis an bhfoclaíocht nua, a dhéanann suas téacs de 25 airteagal arna chur in eagar, agus a bunaíodh ar chomhaontuithe agus roghanna éagsúla a forbraíodh le linn cruinnithe a reáchtáil seirbhísí dlí na dtrí institiúid in 2017 agus ar Thuarascáil David Martin a glacadh in 2014, lena n-áirítear roinnt athruithe a rinneadh chun réiteach a fháil ar chúiseanna imní a d’ardaigh an Chomhairle agus an Coimisiún, an t-aon sprioc agus rún a bhí léi ná an gealltanas thuasluaite a chomhlíonadh agus é mar aidhm leis sin an chaibidlíocht a sheoladh leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún, rud nár tharla le linn an téarma seo.  Déanta na fírinne, cuireann an litir freagartha ón gComhairle ar an bpáipéar leathoifigiúil den 25 Deireadh Fómhair 2018 ar bhonn foirmiúil liosta de chúiseanna imní agus fágann sé nach bhfuil an rogha ann caibidlíocht a dhéanamh, a mhalairt den rún ba bhun leis an bpáipéar leathoifigiúil – tús a chur le caibidlíocht.

I bhfianaise go bhfuil deireadh ag teacht leis an téarma reachtach, agus go bhfuiltear tar éis triail a bhaint as na féidearthachtaí uile chun iarracht caibidlíocht a bheith ann, is mian le coiste AFCO a chur in iúl go n-easaontaíonn sé go láidir leis an dearcadh atá léirithe ag an gComhairle agus ag an gCoimisiún, atá fós ag iarraidh cosc a chur, tar éis ceithre bliana de chruinnithe neamhfhoirmiúla agus malartú litreacha agus doiciméad, le cruinniú foirmiúil chun na réitigh féideartha a phlé ar an leibhéal polaitiúil chun réiteach a fháil ar na fadhbanna a sainaithníodh. Déanta na fírinne, maidir le dearcadh na Comhairle, is é sin diúltú sainordú polaitiúil a fhormheas, ar sainordú é a éascódh cruinnithe ar de chineál polaitiúil iad chun réiteach a fháil ar na ceisteanna is conspóidí agus a fháil amach an bhféadfaí teacht ar chomhaontú, is dearcadh é a léiríonn go soiléir nach ann don chomhar dílis i gcomhlíonadh sainordaithe ó na Conarthaí (Airteagal 226 CFAE).

An féidir leis an gComhairle a mhíniú cad is bun leis an mbac sin, agus an féidir léi sainordú soiléir a thabhairt d’Uachtaránacht na Comhairle chun caibidlíocht a dhéanamh leis an bParlaimint agus leis an gCoimisiún d’fhonn teacht ar thuiscint trínar féidir an nós imeachta a thabhairt i gcrích agus an creat dlíthiúil iomchuí a bhunú do chur chun feidhme cheart fiosrúcháin na Parlaiminte?

Curtha síos: 22.1.2019

Curtha ar aghaidh: 23.1.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 13.2.2019

An nuashonrú is déanaí: 29 Eanáir 2019
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais