Parlamenti kérdés - O-000003/2019Parlamenti kérdés
O-000003/2019

Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal a Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000003/2019
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Danuta Maria Hübner
a Alkotmányügyi Bizottság nevében

Eljárás : 2019/2536(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000003/2019
Előterjesztett szövegek :
O-000003/2019 (B8-0019/2019)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

Az AFCO bizottság elnöke és Jáuregui előadó, valamint a szlovák elnökség és a Bizottság között 2016. október 10-én létrejött megállapodás (amely szerint „a hivatalos tárgyalások megkezdése érdekében újra kell fogalmazni az EP javaslatát”) nyomon követése céljából az AFCO bizottság jóváhagyta és 2018. május 3-án informális dokumentum formájában megküldte a Tanácsnak és a Bizottságnak az Európai Parlament – az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 226. cikkében rögzítettek szerinti – vizsgálati jogát szabályozó rendeletre irányuló javaslat új szövegét. Az új megfogalmazás, amely egy új, 25 cikkből álló tagolt szöveg, és amelynek alapját egyrészt a három intézmény jogi szolgálatainak 2017. évi ülésein kidolgozott különböző megállapodások és lehetőségek, másrészt a 2014-ben elfogadott, a Tanács és a Bizottság által felvetett problémák megoldását célzó módosításokat is tartalmazó David Martin-jelentés képezik, kizárólag azzal a céllal és szándékkal készült, hogy megfeleljen a fent említett kötelezettségvállalásnak, és tárgyalások induljanak meg a Tanáccsal és a Bizottsággal, amelyekre ebben a ciklusban nem került sor. A Tanács azonban az informális dokumentumra adott 2018. október 25-i válaszlevelében hivatalos formában újabb aggályokat vet fel, és nem hagy mozgásteret a tárgyalások lefolytatásához, ami éppen ellentétes az informális dokumentum fő céljával, nevezetesen a tárgyalások megindításával.

Tekintettel arra, hogy a jogalkotási ciklus a végéhez közeledik, és a tárgyalások minden lehetősége kimerült, az AFCO bizottság a leghatározottabb rosszallásának ad hangot a Tanács és a Bizottság hozzáállásával kapcsolatban, amely a több mint négy éven át zajló informális találkozókat, valamint levél- és dokumentumváltásokat követően továbbra is akadályozza egy olyan hivatalos ülés megtartását, amelyen politikai szinten meg lehetne vitatni a feltárt problémák lehetséges megoldásait. A Tanács azon hozzáállása, hogy továbbra is elutasítja az olyan politikai megbízatás jóváhagyását, amely megnyitja az utat a legvitatottabb kérdések megoldását és a megállapodás lehetőségének feltérképezését célzó, politikai jellegű ülések számára, egyértelműen a lojális együttműködés hiányát jelenti a Szerződésekből (az EUMSZ 226. cikkéből) eredő megbízatás teljesítése tekintetében.

Ismertetné-e a Tanács e folyamat akadályozásának okait, és hajlandó-e egyértelmű megbízást adni a Tanács elnökségének a Parlamenttel és a Bizottsággal folytatandó tárgyalásokra egy olyan megállapodás elérése érdekében, amely lehetővé teszi az eljárás lezárását és megfelelő jogi keret kialakítását a Parlament vizsgálati jogának végrehajtásához?

Előterjesztve: 22.1.2019

Továbbítva: 23.1.2019

A válaszadás határideje: 13.2.2019

Utolsó frissítés: 2019. január 29.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat