Parlamentarno vprašanje - O-000003/2019Parlamentarno vprašanje
O-000003/2019

Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog

Vprašanje za ustni odgovor O-000003/2019
za Svet
Člen 128 poslovnika
Danuta Maria Hübner
v imenu Odbora za ustavne zadeve

Postopek : 2019/2536(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000003/2019
Predložena besedila :
O-000003/2019 (B8-0019/2019)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Za nadaljnje ukrepanje v zvezi z dogovorom med predsednikom odbora AFCO in poročevalcem Jáureguijem s slovaškim predsedstvom Sveta in Komisijo z dne 10. oktobra 2016, v katerem je navedeno, da je za začetek uradnih pogajanj potrebna predstavitev novega besedila predloga EP, je odbor AFCO potrdil in Svetu in Komisiji 3. maja 2018 poslal novo besedilo predloga uredbe, ki ureja pravico Evropskega parlamenta do preiskave, kot je določeno v členu 226 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Edini cilj in namen novega besedila, ki ga sestavlja novo oblikovano besedilo v 25 členih in ki je temeljilo na različnih sporazumih in možnostih, razvitih na sestankih pravnih služb treh institucij v letu 2017, in na poročilu Davida Martina, ki je bilo sprejeto leta 2014, vključno z več spremembami, namenjenimi reševanju vprašanj, ki sta jih obravnavala Svet in Komisija, je začetek pogajanj s Svetom in Komisijo, kar se v tem zakonodajnem obdobju ni zgodilo. V resnici je pismo Sveta z odgovorom na neuradni dokument z dne 25. oktobra 2018 formaliziralo nov seznam pomislekov, ki ne dopušča prostora za pogajanja, kar je čisto v nasprotju z glavno idejo neuradnega dokumenta, in sicer začetek pogajanj.

Glede na to, da se zakonodajno obdobje bliža koncu in so izčrpane vse možnosti za pogajanja, želi odbor AFCO izraziti svoje temeljno nestrinjanje z stališči Sveta in Komisije, ki po več kot štirih letih neformalnih srečanj ter izmenjave pisem in dokumentov še naprej preprečujeta uradno srečanje, na katerem bi na politični ravni razpravljali o možnih rešitvah za ugotovljene težave. Stališče Sveta, da še naprej zavrača odobritev političnega mandata, ki bi omogočil politična srečanja, da bi razrešili najspornejša vprašanja in poskusili ugotoviti, ali je mogoče doseči dogovor, pomeni jasno pomanjkanje lojalnega sodelovanja pri izpolnjevanju mandata iz Pogodb (člen 226 PDEU).

Ali lahko Svet pojasni razloge za to zavračanje in da predsedstvu Sveta jasen mandat za pogajanja s Parlamentom in Komisijo z namenom, da bi dosegli dogovor, ki bi omogočil, da se postopek zaključi, in zagotovil vzpostavitev ustreznega pravnega okvira za uresničevanje pravice Parlamenta do preiskave?

Vloženo: 22.1.2019

Posredovano: 23.1.2019

Rok za odgovor: 13.2.2019

Zadnja posodobitev: 29. januar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov