Postup : 2019/2536(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000004/2019

Predkladané texty :

O-000004/2019 (B8-0020/2019)

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 25
CRE 17/04/2019 - 25

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 45kWORD 19k
22. januára 2019
O-000004/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000004/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Danuta Maria Hübner

v mene Výboru pre ústavné veci


  Vec: Rokovania s Radou a Komisiou o vyšetrovacích právomociach Parlamentu: legislatívny návrh

 Odpoveď v pléne 

S cieľom nadviazať na dohodu, ku ktorej 10. októbra 2016 dospeli predseda výboru AFCO a spravodajca Jáuregui so slovenským predsedníctvom Rady a Komisiou a v ktorej sa uvádza, že „na to, aby sa začali oficiálne rokovania, je potrebné predložiť nové znenie návrhu EP“, výbor AFCO schválil a 3. mája 2018 zaslal Rade a Komisii vo forme neoficiálneho dokumentu nové znenie návrhu týkajúceho sa nariadenia, ktorým sa riadia vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu stanovené v článku 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Toto nové znenie, ktoré tvorí novo formulovaný text s 25 článkami a ktoré bolo založené na rôznych dohodách a možnostiach vypracovaných počas stretnutí, ktoré uskutočnili právne služby troch inštitúcií v roku 2017, a na správe Davida Martina prijatej v roku 2014, vrátane niekoľkých úprav s cieľom vyriešiť obavy prednesené Radou a Komisiou, malo jedinú ambíciu a zámer, a to dodržať uvedený záväzok s cieľom začať rokovania s Radou a Komisiou, ktoré sa však počas tohto volebného obdobia nikdy neuskutočnili. V skutočnosti Rada vo svojej odpovedi na neoficiálny dokument v liste z 25. októbra 2018 formalizuje nový zoznam obáv a nenecháva žiadny manévrovací priestor na rokovania, čo je dosť v protiklade s myšlienkou neoficiálneho dokumentu, teda začať rokovania.

Vzhľadom na to, že legislatívne obdobie sa chýli ku koncu a vyčerpali sa všetky možnosti rokovania, výbor AFCO by chcel vyjadriť hlboký nesúhlas s postojmi Rady a Komisie, ktoré naďalej bránia tomu, aby sa po viac ako štyroch rokoch neformálnych stretnutí a výmen listov a dokumentov konalo formálne stretnutie s cieľom diskutovať na politickej úrovni o možných riešeniach zistených problémov. V skutočnosti postoj Rady, ktorá naďalej odmieta schváliť politický mandát otvárajúci priestor pre schôdze politického charakteru s cieľom vyriešiť najspornejšie otázky a zistiť, či by mohla byť dosiahnutá dohoda, predstavuje jasný nedostatok lojálnej spolupráce pri plnení mandátu vyplývajúceho zo zmlúv (článok 226 ZFEÚ).

Môže Komisia vysvetliť svoju inštitucionálnu pozíciu v súvislosti s touto situáciou a poskytnúť podporu požiadavke Parlamentu voči Rade, aby svojmu predsedníctvu dala jasný mandát rokovať s Parlamentom a Komisiou s cieľom dosiahnuť porozumenie, ktoré umožní uzavrieť postup a vytvoriť vhodný právny rámec na vykonávanie vyšetrovacích právomocí Parlamentu?

Predložené: 22.1.2019

Postúpené: 24.1.2019

Termín na zodpovedanie: 31.1.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 24. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia