Parlamentarna pitanja
PDF 43kWORD 18k
29. siječnja 2019.
O-000005/2019

Pitanje za usmeni odgovor O-000005/2019

upućeno Komisiji

članak 128

Biljana Borzan

u ime Odbor za prava žena i jednakost spolova


  Predmet: Prava žena u zemljama zapadnog Balkana

Zemlje zapadnog Balkana, odnosno Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, bivša jugoslavenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija, u različitim su fazama procesa pristupanja Europskoj uniji. Iako u svim tim zemljama zakonodavstvo postoji, njegova je provedba ograničena i često za nju nisu osigurana dostatna sredstva. I dalje je raširen problem nasilja nad ženama, skloništa je malo, nedostaje besplatna pravna pomoć i pristup pravosuđu je slab. Žene su i dalje nedovoljno zastupljene na tržištu rada: njihovi radni uvjeti lošiji su nego za muškarce i malo se propisa odnosi na ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Žensko poduzetništvo još uvijek je slabo razvijeno i žene imaju ograničen pristup financijskim zajmovima.

1. Što Komisija čini kako bi zajamčila provedbu i dostatno financiranje zakonodavstva i strategija, posebno onih koji su usmjereni na suzbijanje nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama te na tržište rada i političko sudjelovanje? Kako podupire i promiče dostupne instrumente te širi informacije o njima, posebno među ženama u ruralnim područjima i marginaliziranim skupinama?

2. Kako Komisija pomaže u borbi protiv stereotipa o tradicionalnim rodnim ulogama, koje se često navode kao najveća prepreka većoj rodnoj ravnopravnosti u regiji?

3. Kako osigurava djelotvornost, učinkovitost i smislenost rashoda za rad vladinih i neovisnih institucija zaduženih za pokretanje i provedbu mjera za rodnu ravnopravnost te, naročito, za rodno osviještene politike?

4. Kako Komisija osigurava usklađenost s obvezama iz Drugog akcijskog plana za rodnu ravnopravnost koje se odnose na primjenu rodne analize za sve rashode EU-a za zapadni Balkan u izradi programa za pretpristupnu pomoć i donošenju politika u okviru pristupnog procesa?

5. Kako će osigurati redovito savjetovanje sa ženskim organizacijama civilnog društva u okviru pristupnog procesa u cilju bolje informiranosti tijekom političkog dijaloga sa zemljama zapadnog Balkana?

Podneseno: 29.1.2019

Proslijeđeno: 31.1.2019

Rok za odgovor: 7.2.2019

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti