Postup : 2019/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000006/2019

Predkladané texty :

O-000006/2019 (B8-0014/2019)

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 49kWORD 19k
30. januára 2019
O-000006/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000006/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Malin Björk

v mene skupiny GUE/NGL

Tanja Fajon, Daniele Viotti

v mene skupiny S&D

Sophia in 't Veld

v mene skupiny ALDE

Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen

v mene skupiny PPE

Terry Reintke

v mene skupiny Verts/ALE


  Vec: Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 - 2023)

 Odpoveď v pléne 

V uznesení prijatom 4. februára 2014 Európsky parlament vyzval Komisiu, aby pracovala na viacročnom politickom rámci na ochranu základných práv LGBTI osôb. V decembri 2015 Komisia uverejnila zoznam opatrení na podporu rovnosti osôb LGBTI, v súvislosti s ktorým každoročne podáva správu. Z týchto výročných správ jasne vyplýva, aký vplyv mal tento zoznam na účinnosť a viditeľnosť politických opatrení Komisie v oblasti práv LGBTI osôb. S cieľom nadviazať na tieto pozitívne skúsenosti a ďalej posilniť prácu Komisie v oblasti práv LGBTI osôb je teraz rozhodujúce zabezpečiť silnú a komplexnú stratégiu monitorovania zoznamu opatrení od roku 2019.

Práva LGBTI osôb nie sú v celej EÚ chránené rovnako. EÚ stále nemá komplexnú ochranu pred diskrimináciou na základe rodovej identity, sexuálnej orientácie alebo pohlavných znakov. Nie všetky členské štáty uznávajú a chránia zväzky osôb rovnakého pohlavia. Podmienkou právneho uznania pohlavia je v ôsmich členských štátoch sterilizácia a v 18 členských štátoch sa vyžaduje diagnostika duševného zdravia. V 21 členských štátoch sa vykonáva chirurgický zákrok na „normalizáciu“ pohlavia u intersexuálnych detí. Zoznam opatrení je v súčasnosti z hľadiska zamerania a záväzkov stále obmedzený; inovatívne odpovede EÚ, ako napríklad pilier sociálnych práv, doň nie sú začlenené.

 Aké konkrétne iniciatívy a opatrenia plánuje Komisia prijať na zlepšenie práv LGBTI osôb v celej EÚ, a to aj pokiaľ ide o slobodu pohybu všetkých rodín so zreteľom na nedávne konanie na Súdnom dvore EÚ vo veci Coman a ďalší (vec C-673/16)?

 Je požiadavka sterilizácie a/alebo diagnostiky duševného zdravia pri právnom uznaní pohlavia v niektorých členských štátoch EÚ v súlade s Chartou základných práv EÚ, najmä s ohľadom na nedávnu revíziu 11. verzie Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-11)? Plánuje Komisia v tejto súvislosti podniknúť nejaké kroky?

 Ako bude Komisia spolupracovať s organizáciami občianskej spoločnosti a Európskym parlamentom pri určovaní strategických oblastí a rozvoji stratégie v oblasti LGBTI osôb? Ako Komisia zabezpečí, aby jej jednotlivé generálne riaditeľstvá spolupracovali na prierezových témach, ako sú práva, zdravie alebo vzdelávanie LGBTI osôb?

Predložené: 30.1.2019

Postúpené: 1.2.2019

Termín na zodpovedanie: 8.2.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia