Interpelacje
PDF 47kWORD 18k
31 stycznia 2019
O-000008/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000008/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


  Przedmiot: Strategia w zakresie długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE zgodnie z porozumieniem paryskim

Zachęcono strony porozumienia paryskiego, by do 2020 r. przedstawiły długoterminowe strategie niskoemisyjnego rozwoju do połowy bieżącego stulecia. W rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu przewidziano również, że Komisja przyjmie wniosek dotyczący długoterminowej strategii Unii w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim. Ma on zawierać scenariusz osiągnięcia zerowego bilansu netto emisji gazów cieplarnianych w Unii do 2050 r. oraz ujemnego bilansu emisji po tej dacie. W komunikacie „Czysta planeta dla wszystkich” Komisja przedstawiła długoterminową wizję strategiczną neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r., obejmującą osiem możliwych kierunków działania.

Co zamierza uczynić Komisja, aby zapewnić odpowiednie działania następcze w związku z tym komunikatem, a w szczególności by Unia przyjęła długoterminową strategię rozwoju do połowy bieżącego stulecia zgodnie z porozumieniem paryskim?

Jakie działania przewiduje Komisja, aby zaktualizować unijne wkłady ustalone na poziomie krajowym, co pozwoli jej przyczynić się do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego dotyczących temperatury?

Przedłożone: 31.1.2019

Przekazane: 4.2.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 11.2.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności