Parlamendi esitatud küsimused
PDF 40kWORD 19k
31. jaanuar 2019
O-000009/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000009/2019

nõukogule

Kodukorra artikkel 128

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel


  Teema: Ringmajanduse seireraamistik

Pidades silmas parlamendi üleskutset, mis on esitatud 9. juuli 2015. aasta resolutsioonis ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta, ning võetud kohustusi, mis on välja toodud 26. jaanuaril 2017 vastu võetud komisjoni ELi ringmajanduse tegevuskavas, avaldas komisjon lõpuks 16. jaanuaril 2018 teatise ringmajanduse seireraamistiku kohta.

1. Millist teavet peab nõukogu vajalikuks eeltingimuseks, et hinnata, kui tõhusalt ja tulemuslikult ringmajandust rakendatakse? Millist teavet on tema arvates vaja selleks, et hinnata ressursitõhususe kasvu? Kas nõukogu on veendunud, et komisjoni poolt kindlaksmääratud näitajate abil on võimalik anda täpset hinnangut ringlusele, teha edusamme ELi ringmajanduse tegevuskava eesmärkide saavutamisel ning tähtsustada strateegilisi väärtusahelaid ning väärtuse säilitamist? Kui ei, siis milliseid näitajaid peavad liikmesriigid oluliseks?

2. Kuidas jälgivad erinevad liikmesriigid edusamme, mida tehakse ressursitõhusale ringmajandusele üleminekuks?

3. Milliseid järelmeetmeid kavatseb nõukogu võtta liikmesriikide ja sidusrühmade meetmete suhtes, mida kasutatakse üleminekul ringmajandusele?

4. Milliseid konkreetseid järelmeetmeid kavandab nõukogu eesistujariik võtta komisjoni eespool nimetatud teatise suhtes?

5. Milline oli liikmesriikide panus teatise koostamisse?

Esitatud: 31.1.2019

Edastatud: 1.2.2019

Vastuse tähtaeg: 22.2.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika