Parlamentarna pitanja
PDF 44kWORD 18k
31. siječnja 2019.
O-000009/2019

Pitanje za usmeni odgovor O-000009/2019

 upućena Vijeću

članak 128

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane


  Predmet: Okvir za praćenje kružnog gospodarstva

S obzirom na poziv koji je Parlament uputio u svojoj rezoluciji od 9. srpnja 2015. o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju te uz obvezu koju je Komisija utvrdila u svojem Akcijskom planu za kružno gospodarstvo od 26. siječnja 2017., Komisija je 16. siječnja 2018. konačno objavila komunikaciju o okviru za praćenje kružnog gospodarstva.

1. Koje su informacije prema stajalištu Vijeća nužne kako bi se odredili uspješnost i učinkovitost provedbe kružnog gospodarstva? Koje informacije smatra potrebnima za procjenu povećanja učinkovitosti resursa? Smatra li Vijeće da se s pomoću pokazatelja koje je utvrdila Komisija mogu uistinu izmjeriti kružnost i napredak u ostvarenju ciljeva iz Akcijskog plana za kružno gospodarstvo i da se mogu odrediti prioriteti kad je riječ o strateškim lancima vrijednosti i zadržavanju vrijednosti? Ako to nije moguće, koje pokazatelje države članice smatraju relevantnima?

2. Kako se u različitim državama članicama prati napredak u ostvarenju resursno učinkovitog kružnog gospodarstva?

3. Kako Vijeće namjerava popratiti mjere koje države članice i dionici poduzimaju u prijelazu na kružno gospodarstvo?

4. Koje konkretne mjere je predsjedništvo Vijeća namjerava poduzeti kao odgovor na komunikaciju Komisije?

5. Kakvu su ulogu imale države članice u izradi komunikacije?

Podneseno: 31.1.2019

Proslijeđeno: 1.2.2019

Rok za odgovor: 22.2.2019

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti