Întrebări parlamentare
PDF 44kWORD 19k
31 ianuarie 2019
O-000009/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000009/2019

adresată Consiliului

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară


  Subiect: Cadrul de monitorizare pentru economia circulară

În urma apelului Parlamentului European din Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară și a angajamentelor prevăzute de Comisie în planul său de acțiune pentru economia circulară, la 26 ianuarie 2017, Comisia a publicat, în sfârșit, la 16 ianuarie 2018, comunicarea sa privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară.

1. Ce informații consideră Consiliul ca fiind absolut necesare pentru a evalua cât de eficace și eficient este pusă în aplicare economia circulară? Ce informații consideră necesare pentru a evalua creșterea eficienței în utilizarea resurselor? Este Consiliul convins că indicatorii identificați de Comisie pot să măsoare cu adevărat circularitatea și progresul în îndeplinirea obiectivelor planului de acțiune pentru economia circulară și să acorde prioritate lanțurilor valorice strategice și păstrării valorii? Dacă nu, care sunt indicatorii pe care statele membre îi consideră relevanți?

2. Cum monitorizează diversele state membre progresul către o economie circulară eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor?

3. Cum intenționează Consiliul să monitorizeze acțiunile întreprinse de statele membre și de părțile interesate în tranziția către o economie circulară?

4. Ce măsuri concrete preconizează Președinția Consiliului pentru a da curs comunicării Comisiei menționate mai sus?

5. Ce rol au jucat statele membre în elaborarea comunicării?

Depunere: 31.1.2019

Trimisă: 1.2.2019

Termen pentru răspuns: 22.2.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate