Parlamentarna pitanja
PDF 45kWORD 19k
31. siječnja 2019.
O-000010/2019

Pitanje za usmeni odgovor O-000010/2019

upućeno Komisiji

članak 128

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane


  Predmet: Okvir za praćenje kružnog gospodarstva

S obzirom na poziv koji je Parlament uputio u svojoj rezoluciji od 9. srpnja 2015. o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju te uz obvezu koju je Komisija utvrdila u svojem Akcijskom planu za kružno gospodarstvo od 26. siječnja 2017., Komisija je 16. siječnja 2018. konačno objavila komunikaciju o okviru za praćenje kružnog gospodarstva.

1. Na koji način predloženi pokazatelji obuhvaćaju široki raspon ciljeva i konkretnih mjera iz Akcijskog plana za kružno gospodarstvo? Kako će taj okvir omogućiti mjerenje, praćenje i provjeru stvarnog napretka politika EU-a u području kružnog gospodarstva, a osobito mjera navedenih u dijelu o proizvodnji i potrošnji, u smislu strateških lanaca vrijednosti i zadržavanja vrijednosti?

2. Na koji način Komisija namjerava strukturirati informacije prikupljene s pomoću tog okvira za praćenje kako bi se pratio napredak država članica u ostvarenju UN-ovih ciljeva održivog razvoja, osobito 12. cilja održivog razvoja i podciljeva u okviru tog cilja, kako bi se o tom napretku izvještavalo i kako bi ga se preispitivalo, a s obzirom na razdvajanje gospodarskog rasta od iskorištavanja resursa?

3. Može li Komisija pojasniti kako će strukturirati dijalog s državama članicama, Europskim parlamentom i relevantnim dionicima u cilju stalnog razvoja i poboljšanja okvira za praćenje?

4. Koji je planirani vremenski okvir za preispitivanje postojećih pokazatelja i uvođenje novih, kao što su pokazatelji utjecaja na potrošnju i pokazatelji za konkretna područja poput bacanja hrane i zelene javne nabave?

5. Što je Komisija poduzela kao odgovor na preporuke Europske platforme za resursnu učinkovitost, među ostalim i u vezi s postavljanjem ambicioznih i uvjerljivih ciljeva kojima će se poboljšati ukupna resursna produktivnost gospodarstva EU-a, i koje mjere namjerava poduzeti u budućnosti?

6. Može li Komisija pojasniti način na koji će okvir za praćenje dopuniti analitički rad pokazatelja stanja u području resursne učinkovitosti i sirovina? Kako će se ti pokazatelji, uključujući i vodeći pokazatelj resursne učinkovitosti, integrirati u okvir za praćenje?

Podneseno: 31.1.2019

Proslijeđeno: 4.2.2019

Rok za odgovor: 11.2.2019

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti